IRENA ve svém výhledu pro OZE upozorňuje na rozšiřující se mezeru mezi "prázdnými řečmi" a "akcí"

DomůObnovitelné zdrojeIRENA ve svém výhledu pro OZE upozorňuje na rozšiřující se mezeru mezi "prázdnými řečmi" a "akcí"

Mezinárodní agentura pro obnovitelnou energii (IRENA) ve svém novém výhledu pro obnovitelné zdroje energie (OZE) upozorňuje na rozšiřující se mezeru mezi „prázdnými řečmi“ a „akcí“ při boji proti změně klimatu. Podle Referenčního scénáře (Planned Energy Scenario – PES) by do roku roku 2050 došlo k téměř nulovému snížení globálních emisí CO2 z energetiky, což by pravděpodobně vedlo k nárůstu globální teploty o 2,5 °C.

Podle nového výhledu IRENA nazvaného „Global Renewables Outlook: Energy transformation 2050“ by při stávajícím vývoji energetiky a plánovaných opatřeních v oblasti boje proti změně klimatu (Referenční scénář) globální spotřeba energie vzrostla do roku 2050 ze současných zhruba 600 EJ na 710 EJ a emise CO2 z energetiky by i přes očekávaný pokles globální spotřeby uhlí o 28 % téměř neklesly.

„Mezera mezi snahou a realitou při boji se změnou klimatu je stále významnější, a to navzdory sílícím důkazům o škodách, které změna klimatu způsobuje,“ uvedla IRENA.

Kromě Referenčního scénáře představila IRENA také Transformační scénář (TES), který by podle agentury vedl k poklesu globálních emisí CO2 z energetiky do roku 2050 o 70 % a znamenal by pravděpodobné zvýšení globální teploty o méně než 2 °C.

Výhled globální spotřeby energie, emisí CO2 a spotřeby fosilních paliv podle Referenčního (PES) a Transformačního (TES) scénáře. Zdroj: IRENA

IRENA dále upozornila na výrazné rozdíly v přístupu jednotlivých zemí při boji se změnou klimatu, kdy část zemí míří za nulovými emisemi, zatímco ostatním zemím zcela chybí politické cíle.

„Vládní cíle prozatím nezachytily tržní realitu. Vnitrostátní redukční příspěvky (NDCs) v rámci Pařížské dohody jsou v mnoha případech méně ambiciózní než nejnovější energetické plány a vývoj na trhu. Podle odhadů IRENA pokryjí současné NDCs pouze 40 % potřebného rozvoje v oblasti výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, který by nastavil směr k dosažení klíčových klimatických cílů,“ uvedla IRENA.

Celá studie je bezplatně přístupná pod tímto odkazem.