Komise: Rok 2020 přinesl na evropských trzích s elektřinou rekordní počet hodin se zápornou cenou