Domů
Německo
Aurora: Poptávka po PPA dohodách v Německu převýší do roku 2030 nabídku
Solární elektrárna od innogy
Zdroj: innogy

Aurora: Poptávka po PPA dohodách v Německu převýší do roku 2030 nabídku

Poptávka po PPA dohodách (tzv. Power Purchase Agreements neboli dlouhodobé dohody o nákupu elektrické energie) má v Německu dle analytiků ze společnosti Aurora Energy Research převýšit do roku 2030 potenciální nabídku elektřiny pocházející z obnovitelných zdrojů energie, a to až o 5 TWh.

Trh s PPA dohodami v loňském roce meziročně vzrostl, navzdory pandemii, o 18 % na 23,7 GW. Největším trhem s korporátními PPA dohodami jsou Spojené státy americké (11,9 GW). V loňském roce byl nicméně největší meziroční nárůst zaznamenán v oblasti Evropy (zejména ve Španělsku), Blízkého východu a Afriky. Celkově z 2,6 GW z roku 2019 na 7,2 GW v roce 2020, z toho ve Španělsku byly uzavřeny dohody v objemu 4,2 GW.

Německo – nabídka a poptávka

Předpokládaný růst trhu s PPA dohodami v Německu odráží rostoucí zájem společností o tyto dohody, přičemž napříč všemi sektory společnost Aurora očekává novou poptávku pohybující se okolo 38 TWh v porovnání s potenciální nabídkou elektrické energie z obnovitelných zdrojů odhadovanou na 33 TWh, jak uvedla analytička Thekla von Buelowá.

Energeticky nároční spotřebitelé, jako jsou například velké technologické společnosti nebo přepravci, představují takřka polovinu předpokládané nové poptávky s 16 TWh. Dále následují velké společnosti – ne tolik energeticky náročné, které se snaží snížit svou uhlíkovou stopu nebo vylepšit mediální obraz, s 12 TWh. Na společnosti, na které není kladen tak velký tlak na snížení uhlíkové stopy včetně podniků zajišťujících si svou pozici, pak má připadnout okolo 9 TWh. Zbývající 1 TWh se podle Aurory rozprostře napříč trhem.

Buelowá uvádí, že fotovoltaické elektrárny s instalovaným výkonem nad 20 MW nejsou v Německu způsobilé pro dotace pod tamním schématem podpory vycházejícím z EEG (zákon o podpoře obnovitelných zdrojů energie), a i proto se jim do roku 2030 přisuzuje výroba/nabídka okolo 14 TWh. Dalších 14 TWh by mělo pocházet z offshore větrných elektráren. Zbývajících 5 TWh má pocházet z onshore větrných elektráren, u kterých Aurora vidí menší potenciál vzhledem k nezaplněným aukcím na podporu tohoto zdroje.

Výstavba OZE

Odborníci na obnovitelné zdroje energie pak varovali před pomalým rozvojem obnovitelných zdrojů energie v Německu.

Například podle BDEW (Spolkového svazu energetiky a vodohospodářství) by mělo Německo každoročně navýšit výkon onshore větrných elektráren o 3,7 GW, v případě FVE pak alespoň o 5 GW. V roce 2019 byl přírůstek u onshore větrných elektráren 1,8 GW, v případě FVE 4 GW.

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(36)
Miloslav Černý
25. duben 2021, 13:43

Jakákoli aktivita v rozvoji všech OZ v Evropě bude pro její budoucí jistotu v samotné bezpečnosti jako takové. Skryté potencionální nebezpečí podobné JEDU při její možné havárii, je mnohonásobně vyšší než podobného výkonu v Rusku. Že to lze s jistotou tvrdit, lze odvodit z hustějším osídlení plošného území. Lidské selhání doprovází jakoukoli složitou techniku, z jejíž součásti Jádro rozhodně nelze vyloučit.

St
25. duben 2021, 13:59

Pane Černý, mnohem více než JEDU bych se bál nedostatku EE jako takové a obrovských výkyvů cen EE díky masovému rozvoji OZE. Toho, že se nám protočí panenky do německých parametrů (vysoké ceny EE) bych se bál nejvíce.

energetik
25. duben 2021, 15:01

Takové bububu už slyšíme pravidelně od roku cca 2008 (Klaus, Nečas, Zeman, atd...) naštěstí opak je pravdou a nic z toho co tito převážně absolventi komunistických prognostických ústavů předpověděli se nikdy nestalo.

St
25. duben 2021, 17:51

Pane "energetik" to není bububu, ale holé fakty. Podívejte se kolik EE vyrábíme a kolik spotřebujeme. Navíc spotřeba spíše stoupá než klesá. Když uvážíme kolik chceme mít do budoucna elektrovozů, tak spotřeba EE bude radikálně někde jinde. EU chce po nás odstavení uhelných elektráren. Tak se ještě jednou ptám. Kde chcete brát EE? Jaké dle Vás máme zdroje a možnosti?¨

Pokud chcete diskutovat o politice, tak je zde spousta jiných serverů, kde Vaše názory po zásluze ocení.

Jan Veselý
25. duben 2021, 18:30

Tak pravil bezradný samozvaný centrální plánovač uzurpující si právo mluvit za ostatní.

St
25. duben 2021, 20:16

Pane Veselý kromě osobního osočování by nějaký hmatatelný argument nebyl? Nějak jsem si nevšiml, že bych mluvil za ostatní.

Jan Veselý
25. duben 2021, 20:47

"vyrábíme", "spotřebujeme", "uvážime", ...

energetik
26. duben 2021, 01:27

Jsou obrovské rezervy v úsporách.

Značně se plýtvá teplem, protože se mnohým zateplovat nevyplatí, po zateplení a snížení spotřeby platí ještě více díky podvodům ve vyúčtování a doplácejí tak na ty co plýtvají a teplárníci si mnou ruce.

Spotřeba elektřiny také roste jen na papíře díky elektroměrovému podvodu který umožňuje aby někdo ve stejný okamžik dodával a zároveň spotřebovával elektrickou práci. Elektroměr tak počítá elektrickou práci která ve skutečnosti nebyla vykonána, pouze tekla z jedné fáze do druhé a byla použitá například k zkvalitnění napětí v síti, podobně jako to dělají například motory, napěťové kondicionéry a zdroje s funkcí podpory sítě.

Omega
26. duben 2021, 11:04

Rezerva v úsporách nefunguje. Zateplit budovu je drahé - a neřeší problém primárního nedostatku energie. Vidím to na sobě - vše mám na elektřinu - a moje spotřeba se dělí prakticky přesně na 1/3 - světlo+vaření+PC... - teplá voda na mytí - topení. I kdybych dokonale zateplil tak ta úspora primární energie bude nanejvýš ta jedna třetina. A ekonomicky se to nevrátí nikdy.

No a pokud vám vadí podvody tepláren a odběrných závodů - co vám brání jejich služby nepoužívat. Je to prosté - kupte si TČ, energii ze solárů použijte lokálně a neposílejte ji přes zfalšovaný elektroměr.

Miloslav Černý
26. duben 2021, 09:31

Takové závěry jaké uvádíte mají svojí hodnotu jenom jako upozornění pro možný nedostatek OZ. Toto zjištění je obecně známé a musíte taky vědět, že se na tom intenzivně pracuje, jak na nových systémech, tak zefektivnění těch soudobích používaných. Možná jste stačil zaregistrovat zprávu o markantním samovolném zvyšování CH4 jako škodlivějšího skleníkového plynu. A tomu budováním nových jaderných zdrojů rozhodně nezamezíme, ale naopak.

St
25. duben 2021, 14:01

Jinými slovy dotace, dotace, dotace, aneb jak podojit erár. Toto s ekologií opravdu nemá nic společného. Doufám, že se Němcům po pár blackoutech rozsvítí v hlavách. Podobně jako Švédům, kteří prosili své obyvatele, aby nezapínaly vysavače.

Jan Veselý
25. duben 2021, 14:55

Akorát dáváte celému světu na srozuměnou, že jste ten článek ani nečetl, nebo četl a nepochopil.

St
25. duben 2021, 17:53

Ale četl pane Veselý a velice dobře. Článek je to tom, že bez dotací by se OZE neobejdou. Což je v příkrém rozporu s tím, jak někteří tvrdí jak se OZE vyplatí, jak jsou ekonomické, ekologické a jak spasí svět a EE bude skoro zadarmo.

Jan Veselý
25. duben 2021, 18:27

Aha, takže článek o rostoucím trhu s korporátními PPA na OZE, tj. mimo schéma nějakých dotací, má znamenat, že se OZE bez dotací neobejdou.

To jako vážně?

St
25. duben 2021, 20:19

Garantovaná cena výkupu jako není dotace? To je jako co? Když o něco takového požádá JE, tak to je zlo, ale pokud něco takového chce OZE je to v pořádku?

Ano garantování ceny není klasická dotace, v tomto ohledu máte naprostou pravdu. Na druhou stranu je to podpora. Protože pokud by OZE jako takové byly skutečně životaschopné, tak by se v pohodě uživily samy bez jakýchkoliv zásahů zvenčí.

Jan Veselý
25. duben 2021, 20:40

Dovolte mi, abych vám vysvětlil pojem "korporátní PPA".

Znamená to, že soukromá firma uzavře smlouvu s investorem, že za fixní cenu od něj bude určitou dobu, v případě OZE typicky 20-30 let, bude vykupovat jeho produkci.

O tomhle je celý článek!!! Co je na tom dotace?

energetik
26. duben 2021, 01:30

v případě PPA je smlouva o výkupu dobrovolná, odběratel i výrobce ji může odmítnout na rozdíl od "dotací" ty zde odmítnout nešli.

Omega
26. duben 2021, 16:26

Asi nechápu jak to PPA funguje.

Znamená to, že já budu mít roční odběr třeba 10 GWh, tak si nasmlouvám, že odeberu za rok těch 10GWh za třeba 30EUR/MWh a dál už to prostě neřeším?

Nebo je to tak, že nasmlouvám těch 10GWh za 30EUR/MWh a dalších 60EUR za MWh k tomu zaplatím za to, že mi to dodají uhelné elektrárny když to potřebuju?

St
26. duben 2021, 17:49

Pane Veselý, děkuji Vám za vysvětlení. To, že si někdo s někým zafixuje cenu na nějakou komoditu je zcela v pořádku.

Kde je dotace? Že ta výkupní cena nereflektuje trh a opravdové náklady. Proto je to jeden ze způsobů podpory OZE. Pokud něco takového požadoval ČEZ u nového bloku, tak to bylo řevu. Ale u OZE je to očividně v pořádku.

Petr Poruban
25. duben 2021, 17:52

Snad Německo pochopí zavčas, že OZE na pokrytí poptávky po energii v blízké budoucnosti opravdu stačit nebudou. Plyn není taky řešení jak z hlediska ekologie tak geopolitiky.

Na německé ekonomice jsou závislé všechny okolní státy.

Německo není vhodná země na nezodpovědné energetické pokusy.

Milan Vaněček
25. duben 2021, 18:40

Nick St a pan Poruban si ještě neuvedomili že v kapitalismu není problém nedostatek ale přebytek. Problém vyrobit dost zboží byl v socialismu v kapitalismu ne. OZE vytvoří nadbytek elektřiny které zlikviduji drahé zdroje jako je nové jádro.

St žije ještě v socialismu

St
25. duben 2021, 20:21

Pane Vaněček. Nějak si nevzpomínám, že by v Texasu či ve Švédsku na počátku tohoto roku měli problémy s přebytky EE, že by nevěděli co s nimi. Nevím jak Vy, ale já neznám, žádnou zemi na světě, kde by přebytky z OZE zcela pohřbily klasické zdroje EE. Ale třeba se pletu a Vy mi rozšíříte obzory.

Já rozhodně nežiji v socialismu, naopak v kapitalismu a jelikož bych si rád svou životní úroveň udržel, tak se bojím všelijakých zelených a jiných experimentů.

Jan Veselý
25. duben 2021, 20:46

Vy akorát žijete ve světě kolektivistického "my" (bez definice toho, kdo to vlastně je), centrálního plánování na desítky let dopředu a rozhodování na základě prastarých dat a vlastních domněnek vydávaných za fakta.

Shodou okolností jsem dnes četl tenhle článek. Třetina všech solárních farem v US se v příštích dvou letech má postavit v Texasu.

St
26. duben 2021, 17:53

Dobře pane Veselý, pokusím se být více konkrétnější, když Vám vadí to slovo my.

Jinak tomu Texasu fandím, ať si postaví ještě více OZE. Komu není rady, tomu opravdu není pomoci. Jeden by si myslel, že se jim v hlavě rozsvítí, ale ono ne. Ne nadarmo se říká, že každý je svého štěstí strůjcem.

JD
26. duben 2021, 01:16

Albánie, Island, Kongo, Paraguay a Kostarika vyrábějí 100% z OZE.

Norsko už má téměř 100 % z OZE (98 %).

Dalších asi 15 zemí se k tomu postupně blíží - mají nad 70 %.

https://www.resilience.org/stories/2018-05-24/a-100-renewable-grid-isnt-just-feasible-its-already-happening/

Texas chce dohnat ve fotovoltaice Kalifornii, do roku 2022 přidává 10 GW:

https://electrek.co/2021/04/23/egeb-no-1-wind-state-texas-to-add-record-solar-by-end-of-2022/

Zároveň chce navýšit VTE ze 30 GW na 35 GW, ať se to panu guvernérovi líbí nebo ne.

https://electrek.co/2021/04/07/egeb-texas-wind-power-smashes-records-in-march/

Milan
26. duben 2021, 14:40

K tem statum se 100% OZE by jste mel take dotat informaci o jejich specifickych podminkach. Napr. Konzska republika ma na rece Kongo velke hydroelektrarny, tak tam to neni problem. Ale vetsina statu takove podminky nema, vcetne Ceska, takze zapomente na 100% OZE. Akumulace na delsi dobu je zatim jen sen zelenych snilku. Postavit energetiku jen na VTE a FV je cire blaznovstvi. To ale bohuzel prevazuje.

Miloslav Černý
26. duben 2021, 16:39

Pro Milana. Na takovou skepsi v možnostech OZ na našem území by se dalo usuzovat až v možnostech jejich vyčerpání. Zatím jsme ani nedokázali navázat na potenciál malých vodních zdrojů před válečným obdobím a to jsme v technologiích s využitím menších spádu pokročili. A že jsme nedokázali ještě využívat plnohodnotně energii z větru a slunce ani nemluvě. A začínají se objevovat už další technologie, bohužel zatím viditelně jenom pro ty, kteří se o to více zajímají.

St
26. duben 2021, 17:57

Přesně tak pane Milane. Pokud máte přírodní podmínky jako v Norsku, tak není problém nastavět vodní elektrárny a máte stabilní čistý zdroj EE. Konec konců tímto by se mohl pochlubit nejeden region Ruské federace. Bohužel my nemáme ani hory ani dost řek, kde bychom mohli nastavět vodní elektrárny. Obávám se, že pokud bychom dneska chtěli postavit vltavskou kaskádu, tak bychom ji nedokončili ani za 200 let.

Pro pana Černého. Ty MVE jsou vynikající nápad. Bohužel v mnoha případech naráží na odpor ekologů, ale i kdybychom měli takřka na každém potoku malé vodní dílo, tak to nebude stačit, abychom pokryli naši spotřebu EE. Konec konců se toto téma už několikrát tady probíralo. Doporučuji si pročíst diskuse.

Petr Poruban
25. duben 2021, 21:06

Pane Vaněčku, nemáte problémy s chápáním ekonomie? Tím kapitalismem patrně myslíte tržní ekonomiku.

Ta opravdu neřeší absolutní nedostatky jako takové. Ona je jen, na rozdíl od socializmu uměle nevyvolává tím, že v socializmu neexistuje motivace produkovat i to, co by se dalo, pokud by fungoval trh. Pokud něco není, tak to zkrátka není ani v "kapitalismu" a hotovo. Jen to bude mít tržně velmi vysokou cenu, pokud o to bude nějaký zájem. Rozumíme?

Volný trh nám pouze zajistí, že pokud bude energie málo oproti poptávce, bude hodně drahá a pokud jí bude hodně oproti poptávce, bude levná.

OZE vyrábí levnou energii především v době, kdy je jí všude plno a její cena je nízká - někdy i záporná protože ji již nikdo v daný okamžik nechce.

Trh proto vyšší cenou, přirozeně podporuje zdroje, které dokáží dodávat i dražší energii, ale zato v době kdy je opravdu potřeba. Tohle je ten úžasný princip volného trhu. Který by neměl být bezdůvodně potlačován "socialistickými" direktivy.

Aby ten váš kapitalizmus mohl fungovat jak má, je potřeba připlatit si za stabilní zdroje energie.

To je vámi permanentně opomíjený komponent volného trhu. Energie v době vysoké poptávky má zkrátka úplně jinou cenu a trh to bude v budoucnu adekvátně zohledňovat na rozdíl od pana Vaněčka.

Milan Vaněček
26. duben 2021, 21:17

Pane Poruban, kapitalismus funguje protože v něm blbci co říkají "to néééjde" jsou lůzři a vítězí ti, co ukáží, že to jde.

Vezměte si klasický případ: před nástupem fotovoltaiky bývala ve spotřebě elektřiny polední špička s pochopitelně vyšší cenou elektřiny.

Rozvinutá fotovoltaika (v Kalifornii, v Německu) ji zcela zlikvidovala. Podobně fotovoltaika plus baterie na cca 4 hodiny zlikvidují večerní cenovou špičku, počkejte si 5-10 let.

Podstata VtE a FVE= intermittence, podobně jako intermittence

slunce a vody v zemědělské výrobě nutí každého kapitalistu k budování "nadbytečných" kapacit a vytváření zásob na horší období.

Proto si můžete být zcela jist že Německo vybuduje "nadbytečné" kapacity VtE a FVE, které po velkou většinu roku

budou schopny tlačit ceny elektřiny dolů.

Díky FVE dostalo lidstvo prvně ve své historii NYNÍ možnost vyrábět elektřinu s minimálními náklady, naprosto nejlevněji, a to elektřinu nezatěžující životní prostředí, bez nebezpečných odpadů (před 10 lety toto bylo sci-fi, nyní je to ve většině vyspělých států realita).

Miloslav Černý
27. duben 2021, 08:40

Pro Milana

Pokud jsem si všiml, tak žádný ekologové nevystupují proti bourání stávajících jezů, ale usilují spíš se zadržováním vody v krajině. Dnes už máme technologie dokonce s 0,5 m převýšením a náklady na výstavbu nebo dostavbu vůbec nejsou takové jakou máte ve svých představách. Asi nevíte o co jde a nebo to to úmyslně hrajete do autu. A když si můj příspěvek důsledněji přečtete, tak nikde není ani zmínka o plné náhradě, ale má to být jenom jedno zrnko té komplexní mozaiky OZ přicházející v úvahu v našich podmínkách, kdy se ocitáme teprve na samotném začátku jejich rozvoje. Je to v našich šikovných rukou, v kterých se skrývá nedoceněný potenciál, který snadno lehkomyslně přehlížíte. Takže bych doporučil nestřílet jen tak od boku.

blaha.p
27. duben 2021, 09:15

Milane všichni vědí, že aktuální technologie nejsou schopny zajistit 100% EE z OZE. Navíc bude trvat ještě 20-30let než bude instalováno dostatečný výkon FVE a VTE, který bude generovat tak obrovské přebytky, které se budou různými způsoby ukládat (baterie, vodík atd. atd.). Ale je rozdíl jestli OZE vyrábí 15% jako v ČR nebo 50% jako v Německu. Německo postupuje systematicky, každý rok nahradí OZE cca 2-3% = 10-15 TWh/rok EE z uhlí, jádra. V době nepříznivých podmínek pro výrobu OZE využívá plynové a uhelné zdroje, nově i vodní skrze propojení s Norskem + dovoz z okolních zemí.

Peter
25. duben 2021, 23:32

Ja som si nevšimol v Dánsku nedostatok el energie. Nevšimol som si výpadky. A cena k prijmú tak 30 % oproti cene na Slovensku. A každá rok vďaka inflácii klesá. Za 5 rokov cena 1kwh narástla tak o 3%,ale plat narástol o 30%. Taká je REALITA. Iné náklady narástli ale určite nie elektrina.

St
26. duben 2021, 18:03

Pane Peter Dánové si své energetické problémy řeší na úkor jiných zemí. Narážím tím na spalování biomasy, kterou Dánsko ve velkém dováží takřka z celého světa i na to, že zhruba 20% EE dováží.

Jinak gratuluji, že za posledních 5 roků vám vzrostl plat. Když tak se pochlubte kolik spotřebováváte EE a kolik za ní zaplatíte. Myslím, že většina lidí v našich krásných zemí by z Dánska chtělo ledasco, ale ne jejich ceny energií.

Jan Veselý
26. duben 2021, 18:30

Hele važte slova. Dánové tu biomasu normálně kupují, nekradou ji. Má Rusko taky nějakou újmu, když se tu "na jeho úkor" pálí zemní plyn?

St
2. květen 2021, 10:28

Pane Veselý, nikdo nerozporuje, že Dánové poctivě kupují biomasu nejen v Rusku, ale i v Severní Americe nebo Brazílii. V tomto ohledu je všechno naprosto v pořádku. Na co nejen já poukazuji tak na ekologičnost tohoto celého cirkusu. Na to, že něco takového nemá s ekologií nic společného ba právě naopak.

Jinak máte naprostou pravdu, že Rusko nemá žádnou újmu když někdo pálí jeho zemní plyn. Naopak získává tím spoustu peněz, které mj. investuje jak do OZE, tak i do vodíku.

Prostě a zkrátka bych tu Dánsko nám nedával za vzor jak vyřešit energetické potřeby země. Vysokými cenami EE počínaje a zvýšenou ekologickou stopou konče.

Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se