Nizozemské železnice splnily závazek 100 % energie z OZE o rok dříve

DomůObnovitelné zdrojeNizozemské železnice splnily závazek 100 % energie z OZE o rok dříve

Nizozemským královstvím vlastněné Nizozemské železnice (v originále Nederlandse Spoorwegen) dosáhly svého cíle v oblasti OZE. Obchodně od roku 2017 pochází  100 % elektřiny nakupované Nizozemskými železnicemi z větrných elektráren. Závazek NS přitom byl, že 100% podílu OZE dosáhnou nejpozději v roce 2018. NS se zaměřují i na úspory energie.

Vzhledem k rychlejší dostavbě větrných elektráren společnosti Eneco došlo od ledna 2017 k navýšení podílu nakupované elektřiny z OZE z původních 75 % na 100 %. Společnost Eneco má své větrné elektrárny, které mají kontrakt s Nizozemskými železnicemi (NS), umístěné v Nizozemí, Belgii a Finsku.

„Od 1. ledna 2017 je 100 % našich vlaků napájených elektřinou z obnovitelných zdrojů. Původně byl kontrakt na dodávku elektřiny podepsán až od roku 2018, takže jsme svého cíle dosáhli o rok dříve,“ prohlásil tiskový mluvčí NS Ton Boon.

Nizozemské železnice přepraví 219 milionů pasažérů ročně (0,6 mil. denně) a spotřebují přibližně 1 200 GWh elektřiny. Pro srovnání v roce 2012 byla spotřeba pražského metra 225 GWh, pražské tramvaje pak v tomto roce spotřebovaly 131 GWh.

Úspory energie v NS

Nizozemské železnice se kromě využívání energie z OZE zaměřují také na úspory energie. NS mají uzavřenou dohodu s vládou, že každý rok zvýší účinnost využití energie vztaženou k celkové spotřebě energie minimálně o 2 %. NS má svůj vlastní cíl, kterým je zvýšení energetické účinnosti o 50 % ve srovnání s rokem 2005. Cílů v oblasti hospodaření s energií chce NS dosahovat například pomocí energeticky efektivnějších trakčních systémů nebo LED osvětlením.

Spotřeba elektřiny železniční dopravou se na spotřebě elektřiny v Nizozemsku podílí zhruba 1 %. Železniční doprava tedy není sektor, který může výrazným způsobem ovlivnit celkovou spotřebu země. Hlavním cílem Nizozemské železnice je spíše prezentace železniční dopravy jako alternativy šetrné k životnímu prostředí.

Zdroj úvodní fotografie: wikimedia.org