Omezení podpory by v USA mohlo znatelně zpomalit rozvoj domácích fotovoltaik

DomůObnovitelné zdrojeOmezení podpory by v USA mohlo znatelně zpomalit rozvoj domácích fotovoltaik

Přestože cena domácích fotovoltaických systémů v posledních letech výrazně klesla, ani v budoucnu se zřejmě jejich rozvoj ve větší míře neobejde bez podpory. Podle predikcí vládního úřadu by celkový instalovaný výkon domácích solárních elektráren v USA mohl do roku 2050 mohl být při snížení podpory až o čtvrtinu nižší než v případě zachování současného systému.

Většina států v USA v současné době využívá pro podporu rozvoje domácích fotovoltaických elektráren takzvaný net metering, tedy systém, který domácnostem umožňuje síť de facto využívat jako baterii. Domácnosti tak v rámci zúčtovacího období zaplatí pouze za odebraný objem snížený o množství elektřiny, které do sítě dodaly.

V rámci net meteringu tak mají přebytky od samovýrobců obvykle stejnou hodnotu, jakou by zaplatili za její odběr ze sítě. Americká vládní agentura U.S. Energy Information Administration (EIA) tak ve svém letošním energetickém výhledu modelu kromě původního systému modeluje i scénář, kdy by přebytky domácností byly kompenzovány velkoobchodní cenou, která je obvykle výrazně nižší než konečná cena za dodávku.

Americký úřad tímto alternativním výhledem částečně reaguje na změny systému podpory v některých státech. Například ve státu New York byly domácí fotovoltaiky uvedené do provozu před rokem 2020 podpořeny net meteringem v plné výši, zatímco nové zdroje budou podpořeny v rámci takzvané kompenzace hodnoty decentrálních zdrojů, kdy cena za přebytky bude mnohem blíž velkoobchodním cenám elektřiny. Podobně ve státu Arizona budou nové domácí fotovoltaické systémy podpořeny metodou hodnoty ušetřených nákladů, kdy se budou ceny za přebytky pohybovat někde mezi maloobchodní a velkoobchodní cenou.

Velkoobchodní ceny, za které se elektrická energie obchoduje na jednotlivých regionálních trzích, jsou výrazně nižší než konečná cena za dodávku pro odběratele, jelikož zahrnují pouze náklady na výrobu elektřiny. Koncové ceny naproti tomu zahrnují další položky, především náklady na přenos a distribuci elektřiny.

Předpokládaný vývoj instalovaného výkonu v domácích fotovoltaických elektrárnách v USA do roku 2050. Zdroj: EIA

Například pro rok 2050 EIA počítá s průměrnou cenou elektřiny pro domácnosti v USA na úrovni 12,5 centů za kWh (v cenách z roku 2019), zatímco velkoobchodní složka má tvořit pouhých 4,8 centů. Kompenzace přebytků za velkoobchodní ceny namísto konečné ceny za dodávku by tak u domácích fotovoltaik vedla k výrazně delším dobám návratnosti.

V rámci scénáře nízkých cen obnovitelných zdrojů, který počítá s rychlejším poklesem cen domácích fotovoltaik (o 40 % nižší náklady oproti referenčnímu scénáři v roce 2050), by tak celkový instalovaný výkon domácích fotovoltaik v USA měl do roku 2050 dosáhnout 115 GW oproti 96 GW v referenčním scénáři. Pokud by však byla podpora snížena na úroveň velkoobchodních cen, celkový výkon by dle úřadu dosáhl naproti nižším pořizovacím nákladům pouze 88 GW.