V portugalské solární aukci padl světový cenový rekord

DomůObnovitelné zdrojeV portugalské solární aukci padl světový cenový rekord

V portugalské solární aukci padl podruhé za sebou světový rekord v ceně za elektřinu ze solární elektrárny, část aukce se vydražila za cenu 11,41 EUR/MWh. Takto nízká cena překonává rekord z letošní aukce v Abu Zabí a navazuje na rekordně nízké ceny, které v Portugalsku padly už loni. Aukce byla rozdělená do 12 položek a část z nich poprvé zahrnovala i bateriové systémy. Celkově se vydražilo 670 ze 700 MW.

Cílem aukce bylo přidělit omezenou kapacitu portugalské sítě ve 12 položkách, přičemž každá z nich zahrnovala sadu stávajících a plánovaných rozvoden v jižních oblastech Algarve a Alentejo.

Tuto kapacitu je však nutné zasmluvnit vytvořením jasného finančního rámce pro investory s různými finančními modely a riziky. Během 15letého rozpětí aukčního režimu musí také přivést významné zdroje příjmů pro vládu a pro portugalskou elektrickou soustavu (SEN).

Pravidla aukce byla navržena tak, aby každý investor mohl specifikovat své nabídky třemi různými způsoby. Portugalská vláda definovala tyto možnosti jako modalitu skladování (storage modality), fixní poplatky a rozdílové smlouvy.

Možnosti se vzájemně vylučují a každá z nich implicitně určuje jiný typ výnosů jak pro soustavu, tak pro investora, ačkoli všechny nabídky musejí být porovnány z hlediska čisté současné hodnoty systému (NPV) v rozmezí 15 let.

To znamená, že účastníci aukce si museli zvolit z jedné z možností, ale zároveň také maximalizovat NPV projektu pro SEN, přičemž své výnosy v prvních 15 letech provozu museli udržet pod minimální prahovou tolerancí svého finančního modelu.

Fotovoltaika + akumulace

V první kategorii se vysoutěžilo 483 MW systémů s propojeným skladováním. Vítězní uchazeči souhlasili s vyššími platbami za roční kapacitu (z 33 500 EUR/MW na 37 100 EUR/MW). Zároveň se uchazeči zavázali k vybudování úložných systémů na alespoň 20 % instalovaného výkonu. Rovněž se dohodli na kompenzaci vysoké ceny elektřiny na trhu po dobu 15 let.

Uvedená komenzace spočívá v tom, že pokaždé, když se spotová cena na trhnu přehoupne přes zafixovanou cenu, bude investor platit rozdíl SENu za 90 % z celkového instalovaného výkonu. Vzhledem ke složitosti odhadu vývoje cen vsadili vítězové této možnosti pravděpodobně na skutečnost, že tyto náklady budou velmi nízké, nebo že budou pokryty výnosy, které mohou získat z provozu systému skladování elektřiny.

Náklady, které zaplatí vítězové, se mohou zdát vysoké nebo dokonce neudržitelné, pokud je uvažováno pouze prvních 15 let, kdy budou muset provozovatelé systém kompenzovat. Vítězní investoři si však zajistili kapacitu sítě po dobu delší než 15 let – v zásadě zde není časový limit.

Fixní poplatky a rozdílové smlouvy

V druhé kategorii aukce, která cílila na fixní poplatky, bylo vydraženo 177 MW. Vítězové aukce souhlasili s roční fixní platbou 73 700 EUR/MW po dobu 15 let a budou mít možnost výkon prodávat na volném trhu, tedy buď za spotovou cenu na trhu s elektřinou, nebo prostřednictvím smlouvy o prodeji s odběratelem (PPA). Vzhledem k vysoké ceně kompenzace, kterou budou provozovatelé splácet po dobu příštích 15 let, je zřejmé, že investoři ve svých modelech počítají s vyšší cenou elektřiny na trhu.

V rámci třetí možnosti – smlouvy o rozdílu – bylo přiděleno pouze 10 MW. Uchazeči si vybrali garantovanou cenovou odměnu po dobu 15 let a v praxi bude veškerá energie prodána společnosti SEN za pevnou cenu podobnou dohodě o nákupu elektřiny. Právě v této kategorii nabídek aukce zaznamenala nejnižší cenu na světě 11,14 EUR / MWh.

Z výsledků solární aukce vyplývá, že velké solární aukce, které zahrnují skladování, jsou stále sofistikovanější. Pomáhají však také snižovat náklady na fotovoltaiku a zároveň stanovují měřítko pro budoucí zadávání zakázek po celém světě – zejména pro energetické systémy s omezeními sítě.