Studie: Evropa je globálním lídrem ve vodíkových projektech

DomůObnovitelné zdrojeStudie: Evropa je globálním lídrem ve vodíkových projektech

Podle studie Hydrogen Council a McKinsey & Company bylo na světě oznámeno více než 200 vodíkových projektů. Většina z toho je lokalizována v Evropě. Podle studie by do roku 2030 mohlo dojít k poklesu výrobních nákladů vodíku až o polovinu. Předpokladem je ovšem zhruba 30násobný nárůst instalovaného výkonu elektrolyzérů.

Iniciativa Hydogen Council, podporující rozvoj vodíkových technologií za účelem dosažení energetického přechodu, ve spolupráci s konzultační společností McKinsey & Company vydala zprávu s názvem Hydrogen Insights 2021: A Perspective on Hydrogen Investment, Deployment and Cost. Zpráva se zaměřuje na aktuální stav rozvoje vodíkových technologií po celém světě, na další investice a na dopady vyplývající z cenové konkurenceschopnosti vodíkových řešení.

Do začátku roku 2021 více než 30 zemí vydalo národní vodíkové strategie. Svou vodíkovou strategii má také Evropská unie. Studie ovšem zmiňuje, že vlády musí identifikované záměry realizovat a soustředit se především na klíčové oblasti, jako je snížení nákladů výroby vodíku a jeho přepravy.

Na světě momentálně bylo oznámeno 228 vodíkových projektů napříč celým hodnotovým řetězcem. Z toho 126 je lokalizováno v Evropě. Pokud by všechny tyto projekty byly realizovány, celkové investice by překonaly 300 miliard dolarů (přibližně 6,4 bilionu korun). Nicméně projekty, které jsou aktuálně v pokročilejší fázi plánování, mají finální investiční rozhodnutí, nebo jsou již ve výstavbě, či zprovozněny, mají hodnotu „pouze“ 80 miliard dolarů (přibližně 1,7 bilionu korun).

Oznámené globální vodíkové projekty napříč celým hodnotovým řetězcem. Zdroj: Hydrogen Insights 2021: A Perspective on Hydrogen Investment, Deployment and Cost

Do roku 2030 by mohlo dojít k poklesu ceny vodíku na polovinu

K dostatečnému rozvoji výrobních technologií je podle studie nutná implementace vhodného regulatorního rámce. Jeho součástí by měla být například veřejná podpora k překonání rozdílů v nákladech.

Dle zprávy doposud průmysl oznámil projekty s výkonem přibližně 3 GW ročně. Aby bylo ovšem dosaženo potřebných poklesů v nákladech tak, jak studie očekává, bude do roku 2030 nutný instalovaný výkon elektrolyzérů ve výši 90 GW. V takovém případě Hydrogen Council očekává v roce 2030 náklady na výrobu vodíku  pomocí elektrolyzérů ve výši 1,4 – 2,3 USD/kg (přibližně 30 – 49 CZK/kg).

V roce 2019 přitom podle studie Hydrogen Council byla cena 6 US/kg (128 CZK/kg). BNEF ve své zprávě Hydrogen Economy Outlook identifikoval náklady výroby obnovitelného vodíku v roce 2019 na 2,5 – 4,5 USD/kg (53 – 96 CZK/kg) a v roce 2030 na 1,2 – 2,7 USD/kg (26 – 57 CZK/kg).

Výrobní náklady obnovitelného a nízkoemisního vodíku. Zdroj: Hydrogen Insights 2021: A Perspective on Hydrogen Investment, Deployment and Cost

Jako nejefektivnější se jeví přeprava plynovody

Dlouhodobě jako nákladově nejefektivnější řešení přepravy idenfikuje studie vodíkové „plynovody“. Bude možné využít již existující plynovody, ale zároveň vybudovat nové potrubní systémy. V krátkodobém a střednědobém výhledu ovšem bude nejvýhodnější výrobu a spotřebu co nejvíce přiblížit. Pro dálkovou přepravu se potom nabízí přeprava loděmi, kdy je nezbytné vodík přeměnit a zvýšit jeho hustotu – např. na kapalný vodík (LH2),  kapalné organické nosiče vodíku (LOHC) nebo čpavek (NH3).

Vodík má využití v mnohých sektorech a nízkouhlíkový, případně obnovitelný vodík pak může pomoci k jejich dekarbonizaci. Kupříkladu v rafinérském průmyslu se v následující dekádě očekává přechod na nízkouhlíkový vodík. Velké uplatnění vodíku se očekává mj. v ocelářství, zemědělství, nákladní dopravě, železniční dopravě nebo letectví.

Zdroj úvodní fotografie: Siemens Energy

Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...
Naši partneři
Odebírejte náš newsletter
Zadejte svůj email, pokud Vás zajímají čerstvé zprávy o energetice.
Naše služby a inzerce
Zobrazit
Web podporují