Domů
Plynárenství
EP schválil balíček zaměřený na "zelené" plyny a bezpečnost dodávek
Evropská komise
Zdroj: LIBER Europe / Creative Commons / CC BY 2.0

EP schválil balíček zaměřený na "zelené" plyny a bezpečnost dodávek

Evropský parlament odhlasoval nový plynárenský balíček, který má usnadnit zavádění obnovitelných a nízkouhlíkových plynů. Text se zabývá i bezpečností dodávek.

Zemní plyn tvoří přibližně 95 % současných plynných paliv spotřebovávaných v EU. Plynná paliva jsou vedle nosiče energie také klíčovou surovinou pro průmyslové procesy a jsou jedním ze zdrojů flexibility energetického systému, který je stále více založen na proměnlivých dodávkách z obnovitelných zdrojů energie. A právě způsobem, s jakým s plynnými palivy naložit, se zabývá přijatá legislativa - tzv. plynárenský balíček poprvé představený v roce 2021.

Ten sestává z jedné směrnice a jednoho nařízení. Nařízení, které bylo přijato 447 hlasy pro, 90 proti a 54 se zdrželo hlasování, posílí mechanismy pro spravedlivou tvorbu cen a stabilní dodávky energie, uvedl Parlament.

Směrnice, která stanoví společná pravidla pro vnitřní trhy s vodíkem a obnovitelnými plyny, byla přijata 425 hlasy pro, 64 proti a 100 se zdrželo hlasování.

"Zelené plyny"

Legislativa například zavádí systém společného nákupu plynu, aby se zabránilo konkurenci mezi členskými státy, a pilotní projekt na posílení trhu s vodíkem v EU na dobu pěti let, uvedl Parlament.

Vedoucí poslanec Evropského parlamentu Jerzy Buzek uvedl pro S&P Global Commodity insight, že nařízení změní energetický trh na trh založený především na dvou zdrojích - zelené elektřině a zelených plynech.

Tím odkazoval na to, že se balíček zabývá i obnovitelnými a nízkoemisními plyny a jejich pozicí v dekarbonizovaném energetickém systému. S tím souvisí i vytváření celoevropských pravidel pro trh s vodíkem a infrastrukturu a snaha odstranit překážky, které brání jejich rozvoji.

„Je to obrovský krok k naplnění ambiciózních klimatických cílů EU a zvýšení konkurenceschopnosti EU na světových trzích," řekl Buzek.

Bezpečnost dodávek

V roce 2021 vyvolal prudký nárůst cen energií otázky týkající se bezpečnosti dodávek v důsledku vzájemného působení cen, nižšího naplnění zásobníků a stálé dostupnosti dodávek plynu.

Návrh proto mění i nařízení o bezpečnosti dodávek plynu, kdy je cílem rozšířit oblast působnosti nařízení na obnovitelné a nízkouhlíkové plyny v plynárenské soustavě a zároveň přizpůsobení se novým rizikům, jako jsou kybernetické hrozby.

Oba texty nyní bude muset před zveřejněním v Úředním věstníku formálně přijmout Rada EU.

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(0)
Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se