Domů
Energetika v ČR
Dopady rozsudku ESD o plynovodu OPAL: Může ohrozit dostavbu jádra v Česku?
Soudní dvůr Evropské unie
Zdroj: Flicker Paiser https://www.flickr.com/photos/piaser/4607791265

Dopady rozsudku ESD o plynovodu OPAL: Může ohrozit dostavbu jádra v Česku?

V polovině září rozhodl Tribunál Evropského soudního dvora (ESD) o stížnosti Polska ohledně rozhodnutí Evropské komise o povolení rozšíření kapacity plynovodu OPAL. Evropský soud judikoval, že nebyl dostatečně aplikován princip solidarity – tedy že státy EU musí při rozhodování o energetických projektech na svém území brát v potaz i zájmy ostatních států a potažmo celé Unie.

Stížnost Polska směřovala na souhlas Komise s původním rozhodnutím Německa, které znělo na povolení rozšíření kapacity plynovodu OPAL. Ten je součástí plynovodu Nord Stream 1 a přivádí plyn přímo západním státům EU. Obchází přitom Polsko i Ukrajinu a právě Polsko s rozhodnutím využít plynovod plně nesouhlasilo.

ESD: Státy musí při rozhodování myslet i na ostatní

Jedním z argumentů Polské republiky bylo právě neaplikování principu solidarity, který vychází ze čl. 194 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU). Ten stanovuje, že

„V rámci vytváření a fungování vnitřního trhu a s přihlédnutím k potřebě chránit a zlepšovat životní prostředí má politika Unie v oblasti energetiky v duchu solidarity mezi členskými státy za cíl:

a) zajistit fungování trhu s energií;

b) zajistit bezpečnost dodávek energie v Unii;

c) podporovat energetickou účinnost a úspory energie jakož i rozvoj nových a obnovitelných zdrojů energie; a

d) podporovat propojení energetických sítí.“

Případ T-883/16 Republic of Poland v. European Commission nyní více rozpracovává, co vlastně princip solidarity v tomto článku znamená a jak Německo pochybilo, když jej nedostatečně aplikovalo. Aplikace zásady bude nyní vyžadovat, aby členské státy při všech svých rozhodnutích týkajících se trhu s energií (tedy například i výstavby nových kapacit), která by mohla mít přeshraniční dopad, zohlednily nejen své vlastní zájmy, ale také zájmy ostatních členských států a také Evropské unie jako celku.

Dopad rozsudku prozatím nelze jasně predikovat

Odborníci považují rozsudeko plynovodu  OPAL za zásadní a judikát by tak pravděpodobně mohl mít v příštím desetiletí významný dopad na vývoj evropského energetického práva. Členské státy již nebudou moci rozvíjet energetickou infrastrukturu a přitom ignorovat zásadní zájmy ostatních členských států. Případ OPAL rovněž poskytne právní podklad pro Evropskou komisi či členské státy pro podávání žalob proti těm členským státům, které zásadu porušují.

Mohlo by rozhodnutí případně omezit výstavbu nového bloku v Jaderné elektrárně Dukovany? Jak náš web v předchozích dnech informoval, dostavba první české jaderné elektrárny by měla započít v roce 2029, s plány ovšem již nyní vyslovilo nesouhlas Rakousko. Pokud by se právní praxe vyvinula směrem k širšímu výkladu čl. 194 SFEU a judikátu OPAL, při rozhodování o dostavbě by musely být brány v potaz i zájmy dalších členských států, a to včetně Rakouska, které se proti české jaderné energetice vyslovuje již dlouhou dobu. Náš jižní soused by také díky zářijovému rozsudku mohl mít silnější pozici při podání případné stížnosti k orgánům EU.

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(10)
energetik II
15. listopad 2019, 14:49

No to je ale pěkná blbost ! Znásobení kapacity OPALU zlepší zásobování států EU energií . Poláci sami nyní v situaci kdy z uhlí vyrábějí 82 % !! elektřiny chystají zprovoznění další nové uhelné elektrárny ! Takže já být vládou ČR, já bych je také žaloval ! Uhlí smrdí jako cap ! a obyvatelé Ostravy tak díky Polákům občas musí chodit do práce v plynových maskách, aby se na ulici po ránu neudusili. A zároveň bych zažaloval Německo za rozvoj OZE neboť jejich větrné přebytky v nárazech přetěžují naši síť ! A my tak musíme stavět nové obří trafostanice. Rakušané by mohli žalovat zase nás za dostavbu Dukovan a Maďarsko za dostavbu Pakse. Polsko by mohlo ještě žalovat Bulharsko, protože to se nyní chystá na prodloužení cesty ruského plynu dál do Evropy plynovodem Turk Stream, který úplně stejně obchází Ukrajinu jako Nord Stream ! Abych to zjednodušil, doporučuji aby na sebe všechny státy EU podaly kolektivně žalobu každý na každého a pak konečně nastane v EU kýžená spokojenost s energetikou. Bohužel, EU není nástroj rozvoje, EU je brzda rozvoje.

Martin Hájek
15. listopad 2019, 15:26

Asi lepší případ "přání otcem myšlenky" lze těžko najít. Chápu, že by některým lidem vyhovovalo, kdyby nám sousední státy mohly jádro zakázat, ale to není možné. Lisabonská smlouva naopak jasně stanoví svrchovanost členských států nad energetickým mixem. Takže je potřeba rozlišovat infrastrukturu ve smyslu sítí/rour a zdrojů. A jen tak mimochodem, pokud by Německo mohlo mluvit do našeho jádra, tak bychom zase my mohli mluvit do jejich větrníků, které jsou pro stabilitu elektrizační soustavy a tedy bezpečnost dodávek dost velkou pohromou a ČR byla donucena vynaložit kvůli nim značnou investici v přenosové soustavě, kterou nám Německo nikdy neuhradilo.

energetik II
15. listopad 2019, 15:41

Polsko vyhlašuje, že od 31.12.2022 už z Ruska nebude brát ani jeden kubík plynu. Je proto zajímavé, že ho tak hodně zajímá, co ohledně distribuce plynu po Evropě dělají ti odstaní. Proč má Poláka zajímat, čím třeba doma topí Francouzi nebo odkud vozí plyn Španělé ,když sami Poláci vyrábí z uhlí 80 % elektřiny, čímž daleko překonávají takové státy, jako Indii nebo Čínu. Největší - "špinavci světa" - poučují ostatní, jak se mají chovat při importu energií.

JVr
15. listopad 2019, 16:28

Chápu to správně?

1. Němci obešli pro dodávky a západ Polsko.

2. Polsko s tim nesouhlasilo.

2a. Polsko tak přišlo o nějaké penízky za tranzit.

3. Polsko se rozhodlo se kvůli tomu soudit.

4. Soud jim dal za pravdu..z duvodu solidarity. Solidární by bylo nechat ten plyn téct přes Polsko a Ukrajinu a platit jim tranzitní poplatky.

Připadám si jako v blázinci jen já?, nebo je EU čím dál více socialistická a toto je jen další příklad..?

Ivan Novák
15. listopad 2019, 17:24

1. rozsudek Tribunálu je prvoinstanční, na konci má poučení o možnosti odvolat se do dvou měsíců. Zdali se Komise odvolala, nevím, podívám se.

2. je zdůvodněn formálně, totiž tím, že Komise sice zkoumala dopad na bezpečnost dodávek do EU jako celku (který shledala pozitivní, což Tribunál nezpochybňuje), ale možným dopadem na střednědobou politiku Polska se vůbec nezabývala, čímž byl porušen ten princip solidarity. Neboli, v druhém kole se může stát, že Komise Soudnímu dvoru sdělí, že se aspektem solidarity zabývala, a shledala dopady tak zanedbatelné, že to ani neuvedla, a že to nyní tedy Polákům tímto dovysvětluje, že se obávají zbytečně, resp. mají to po uplynutí střednědobé lhůty marné. Ale možná druhé kolo nebude, protože za Komisi nemá nyní kdo oficiálně jednat. Nedivil bych se ničemu.

Kolemjdouci
15. listopad 2019, 17:44

Upozornuji na to, ze veta "protože za Komisi nemá nyní kdo oficiálně jednat." je nepravdiva. Predani moci je naprosto kontinualni a pravne precizni.

Ivan Novák
15. listopad 2019, 18:37

Trochu jsem to ve zkratce vyhrotil. Kromě právní preciznosti je k akci potřebný i věcný pořádek a vůle, a tam si kontinuitou, alespoň podle toho, co nyní ukazuje TV a píšou internety, jist nejsem. Bundeswehr pod paní z Leyen neprosperoval. Jestli je dobře, že se jako zpravodajka senátu Tribunálu zrovna takto zviditelnila I. Pelikánová, taky nevím.

Komise patrně může i znovu rozhodnout, a přitom nebo předtím vypořádat jednak přístup třetích stran, kde má Německo mezery, jednak polskou ztrátu dříve oprávněně očekávaných příjmů z tranzitu, která se dá vyčíslit. Že by ESD přisvědčil konstrukci, že cesta ruského plynu do Polska přes Německo bude méně spolehlivá, než přes polskou východní hranici, bych se divil. Nejvíc bych se divil, kdyby ta trouba zůstala poloprázdná, ale jistě nelze vyloučit ani to.

Milan Vaněček
15. listopad 2019, 18:32

Odpověď na otázku v titulku: Ovšem že ji může ohrozit, stejně jako spousta dalších příčin.

energetik II
15. listopad 2019, 21:43

Polsko si zřejmě vysnilo tu variantu , že nejvíce potrestá - "ty hajzlíky Rusy" , když od nich už samo neodebere ani jediný kubík plynu , ale přitom bude od Rusa donekonečna a napořád inkasovat Eura za tranzit jeho plynu přes své území. A když to teď vypadá, že jim vyjde jen bod. č.1 , tedy, že přestanou odebírat , tak jsou zlostí bez sebe a začínají kopat. Jen bych chtěl pány Poláky upozornit na to, že kdyby se i zbytek Evropy zachoval jako oni, tedy zrušil odběr plynu z Ruska, tak bude v potrubí také NULA a tranzitní poplatky taky NULA ! Myslím, že Poláci ani nevědí co chtějí. Chtějí asi donutit Evropu k bojkotu ruského plynu, ale přitom by rádi zároveň bohatli na tranzitních poplatcích. Tyto dvě věci si ale protiřečí, nelze za nulový tranzit brát tučné poplatky.

Energetik 007
17. listopad 2019, 08:23

Good bye EDU ETE..

Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se