Domů
Plynárenství
Evropská komise vydala metanovou strategii

Evropská komise vydala metanovou strategii

Metan je nyní v centru pozornosti Evropské komise díky nově vydané strategii na snižování emisí tohoto plynu, který má druhý největší dopad na klima po oxidu uhličitém. Nová metanová strategie EU uloží aktérům v energetickém odvětví nové požadavky na reporting a detekci úniků plynu.

EU si dlouhodobě klade za cíl snižování emisí skleníkových plynů. Doposud ovšem neexistovala strategie zaměřená na snižování antropogenních emisí metanu, tedy emisí související s lidskou činností. Tyto emise představují celosvětově přibližně 59 % emisí metanu, přičemž asi polovina z nich je vyprodukována v zemědělství, 25 % z odpad a zbytek z velké časti v energetice (19 % v EU, v některých částech světa však až 30 %). Zbývajících 41 % emisí má biogenní povahu nebo pochází z přírodních zdrojů jako jsou mokřady a lesní požáry.

„Přijali jsme naši první strategii na řešení emisí metanu od roku 1996,“ říká komisařka pro energetiku Kadri Simsonová. Odvětví energetiky, zemědělství a odpadové hospodářství sehrávají důležitou roli, v energetice je však možné snížit emise nejrychleji a s nejnižšími náklady.“

V dosavadní strategii pro ostatní emise (bez CO2) se počítalo se snížením emisí metanu o 29 % do roku 2030 v porovnání s rokem 2005. Prognózy EU však naznačují, že je třeba výhled zvýšit až na 35–37 % tak, aby bylo možné dosáhnout zrychleného snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030 nejméně o 55 % ve srovnání s rokem 1990. Globálním snížením antropogenních emisí metanu o 50 % během příštích 30 let může celosvětově snížit teplotu o 0,18 °C do roku 2050.

Více než polovina emisí metanu v energetice je způsobena úniky v ropném a plynárenském průmyslu

Hlavními zdroji produkce metanu v energetice jsou podle strategického dokumentu úniky z výroby fosilních paliv a následně v přenosových a distribučních soustavách. Podle současných odhadů tvoří 54 % emisí metanu v energetice uniklé emise z ropného a plynárenského sektoru, 34 % uniklé emise z uhelného sektoru a 11 % z bytových a ostatních odvětví.

Rozsah opatření týkajících se metanu v energetice pokrývá celý dodavatelský řetězec ropy, zemního plynu a uhlí. Zahrnuje také zkapalněný zemní plyn, skladování plynu a biometan zaváděný do plynových systémů.

V rámci této strategie Evropská komise předloží v roce 2021 legislativní návrhy týkající se povinného měření, hlášení a ověřování všech emisí metanu. Rovněž budou předloženy návrhy týkající se povinnosti zlepšit detekci úniků a opravy na celé infrastruktuře fosilních plynů, jakož i na jakékoli jiné infrastruktuře, která produkuje, přepravuje nebo využívá fosilní plyn. Mezi další návrhy strategie patří zřízení mezinárodního observatoře emisí metanu a lepší satelitní monitorování emisí z vesmíru.

Příležitost pro bioplyn

Strategie také zpracovává potenciál využití nerecyklovatelného lidského a zemědělského odpadu v anaerobních digestořích k výrobě bioplynu, který přispívá ke snížení emisí metanu z anaerobního rozkladu v přírodě.

Dokument uvádí, že Komise má v úmyslu poskytnout cílenou podporu k urychlení rozvoje trhu s bioplynem z udržitelných zdrojů (např. hnůj nebo organický odpad a zbytky), prostřednictvím budoucích politických iniciativ.

Již nadcházející revizi směrnice o obnovitelných zdrojích energie by měla zahrnovat regulační rámec pro trh s bioplynem. Český plynárenský svaz již dříve tento měsíc oznámil že do roku 2030 by mělo být do plynárenských sítí v Česku ročně dodáváno až 500 milionů metrů krychlových biometanu.

Zdroj úvodní fotografie: Evropská komise

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(3)
Petr
26. říjen 2020, 13:39

Nějak tam nemůžu najít tu úplně nejdůležitější věc, evropský zákaz nákupu a podpory methanu těženého frakováním čili hlavně amerického :)

PetrV
26. říjen 2020, 22:11

Dobrý postřeh,

na tomto by měly zelené mozky pracovat. Plyn získaný brutální devastací přírody a kontaminací podzemních vodby měl být vyřazen z obchodování.

Z čeho by ale amíci získávali helium 3 a 4? Potřebují zkapalňovat zemní plyn.

Helia je v tom frakovaném plynu nejvíce - až 5 procent.

A helium je cca 5x dražší než před deseti lety.

Je nepostradatelné pro spoustu činností v IT, lékařství, vědě.

He 3 v termojaderné fúzi.

Radim
30. říjen 2020, 17:26

Takže i plyn budou zelení bruselští dutohlavové neustále zdražovat a zdražovat.

Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se