Predikce výroby bioplynu v Evropě se zásadně liší

DomůPlynárenstvíPredikce výroby bioplynu v Evropě se zásadně liší

Aktuálně nízká produkce bioplynu v Evropě by mohla v následujících desetiletích významně posílit. Aktuální předpovědi se však výrazně liší. Výroba bioplynu nemusí být ve výsledku příliš ekologická, a naopak s sebou může přinášet závažné problémy. Informoval o tom portál Euractiv

V celé Evropě se momentálně vyrábí přibližně 2 miliardy metrů krychlových bioplynu (bcm) ročně. To je ve srovnání s celkovou spotřebou zemního plynu v objemu asi 470 bcm ročně velmi nízká hodnota.

Většina výroby se aktuálně nachází v Německu, kde je více než polovina ze zhruba 9000 bioplynových stanic provozovaných v EU. Zároveň ale existují velice ambiciózní plány týkající se navyšování výroby. V čele těchto ambicí jsou Itálie a Francie jako noví evropští lídři.

Dle studie vydané pro Gas for Climate, skupinu sedmi evropských provozovatelů přepravní soustavy, by roční produkce biometanu v Evropě mohla v roce 2050 dosáhnout 95 bcm. Došlo by tedy k nárůstu o 4800 %.

Takové odhady jsou nicméně kontroverzní. Environmentální nevládní organizace International Council on Clean Trasnportation odhaduje potenciál udržitelné výroby bioplynu v Evropě na 36 bcm ročně v roce 2050.

Podle portálu Euractiv se odhady produkce bioplynu významně liší zejména kvůli odhadovaným nákladům, které jsou spojené s obavami o životní prostředí.

Německo při výrobě bioplynu šláplo vedle

V Německu byly hlavním vstupem do bioplynových stanic zemědělské plodiny, zejména kukuřice, které se pěstovaly cíleně pro tento účel. Nicméně takovéto pěstování bylo velice náročné a vedlo tak k rostoucí kritice. V důsledku toho byla podpora vlády do této oblasti ukončena v roce 2014.

„Německo bylo problémové dítě Evropy kvůli obrovskému množství kukuřice, které se vypěstovalo primárně za účelem výroby bioplynu. Udržitelnost byla zohledněna a německá vláda podporu ukončila. Dnes je podporována výroba bioplynu pouze ve velmi malých zařízeních, prakticky pouze u farmářů, kde se jako vstup používá především chlévská mrva.“ Susanna Pflüger, tajemnice obchodní skupiny European Biogas Association (EBA)

Výroba bioplynu není bez problémů

Francie do budoucna plánuje využívat bioplynové stanice jako další zdroj příjmů pro zemědělce a podporovat tak lokální ekonomiku v rurálních oblastech. V takovém případě (a stejně je tomu v mnoha případech i nyní) by výrobny byly daleko od měst, tedy od míst spotřeby. Přeprava bioplynu by tak vedla k dalším nákladům a emisím. Nejekonomičtější variantou je spotřeba bioplynu ihned na místě.

S výrobou bioplynu se však pojí mnohé problémy. Výroba bioplynu totiž ve výsledku vůbec nemusí být ekologická. Důležité je umístění bioplynové stanice (ideálně v blízkosti plynárenské infrastruktury) a její velikost, která nesmí být ani příliš malá, ale ani příliš velká, aby nedocházelo například k deforestaci. Problémem mohou být také úniky metanu.