Domů
Přenos elektřiny
Německý Amprion oznámil nový projekt vedení, která propojí Severní moře přímo se západem Německa
Plovoucí offshore větrný park Hywind Tampen
Zdroj: Ole Jørgen Bratland / Equinor

Německý Amprion oznámil nový projekt vedení, která propojí Severní moře přímo se západem Německa

Provozovatel přenosové soustavy Amprion oznámil plány na výstavbu elektrického vedení, které by propojilo větrné elektrárny v Severním moři se spotřebiteli v průmyslovém západním Německu. Energetický koridor nazývaný "Windader West" má mít přenosovou kapacitu 8 GW.

Aby Německo dosáhlo svých klimatických cílů, plánuje navýšit instalovaný výkon větrných elektráren na moři v roce 2035 na 50 GW. Zejména v centrech zatížení na západě Německa má větrná energie z moře nahradit konvenční zdroje energie. To vyžaduje však nejen nové větrné farmy na moři, ale také nová vedení, která jednak připojí větrné elektrárny k přenosové soustavě na pevnině a jednak posílí stávající přenosovou soustavu na pevnině.

Projekt Windader West, skládající se ze čtyř paralelních kabelových vedení, propojí větrné farmy v Severním moři s průmyslovou oblastí Porýní-Porúří na západě Německa. V roce 2032 má být hotovo první vedení, která umožní přenos až 2 GW výkonu. Zbývající tři vedení mají být uvedena do provozu v letech 2033, 2034 a 2036.

Podle zprávy německé zpravodajské agentury dpa se celkový objem investic bude pohybovat mezi 16 a 18 miliardami eur (v přepočtu 386 až 435 miliard korun).

"Windader West" sdružuje čtyři projekty, z nichž každý má přenosovou kapacitu 2 000 MW. Patří k nové generaci vysoce výkonných 2GW přípojek na moři. Společnost Amprion tak významně přispívá k efektivní a rychlé přeměně energetického systému s cílem přivést do Severního Porýní-Vestfálska velké množství větrné energie," říká Peter Barth, jednatel společnosti Amprion Offshore GmbH.

Amprion nyní zahájí proces pro určení trasy podzemních kabelů, které budou z velké části vedeny souběžně, aby se minimalizoval vliv vedení na obyvatele a přírodu.

"Aby byl projekt v souladu s lidmi, přírodou a životním prostředím a aby se minimalizovala újma na místě, budou systémy instalovány z velké části souběžně," říká Eric Zieschang, vedoucí projektu Windader West.

Výstavba podzemního kabelového vedení v Raesfeldu. Zdroj: Amprion

Již při hledání koridoru pro trasu vedení bude umožněna účast zájmovým skupinám a veřejnosti.

"Včasná účast všech zájmových skupin je pro nás obzvláště důležitá. Můžeme se tak dostat do kontaktu s lidmi v terénu a získat důležité informace, které nám pomohou při plánování," zdůrazňuje Linus Dahm, mluvčí projektu pro severní část Porýní-Vestfálska.

"V říjnu nabídneme veřejnosti informační akce. Mimo jiné se zaměříme na první schvalovací krok, takzvané regionální plánovací řízení," dodává jeho kolega Stefan Sennekamp, odpovědný za dolnosaskou část.

Rozvoj německé soustavy neprobíhá dostatečně rychle

Rozvoj německé přenosové soustavy značně zaostává za původními plány. Projekty páteřních vedení, jako jsou SuedOstLink a SuedLink, tedy projekty srovnatelné s Windader West, nabírají několikaletá zpoždění, mimo jiné kvůli zdlouhavým postupům a odporu obyvatel zasažených výstavbou vedení.

Na konci loňského roku němečtí provozovatelé přenosové soustavy dospěli k důležité rámcové  dohodě, která stanoví pravidla pro odškodnění vlastníků a uživatelů pozemků, kteří jsou výstavbou vedení dotčeni. Původně měla vedení zahájit provoz v loňském roce v souladu s termínem odstavení posledních jaderných elektráren, podle aktuálních plánů mají však být vedení SuedOstLink a SuedLink dokončena v letech 2027 a 2028.

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(22)
Miloslav Černý
29. srpen 2023, 11:19

Ano oni si to mohou dovolit, jak by mohl někdo namítnout. Mají moře a ekonomicky jsou od nás někde jinde. Není důvodu plakat nad tímto stavem rozdáním karet. I s našimi možnostmi se dá v mnohém přizpůsobit. I propojenost soustav v měřítku Evropy bude hrát významnou roli ve zkrácení nepříznivých zimních energetických podmínek. Zahleděním jenom na dlouhodobé využívání nově budovaného velkého jádra se tím stává nedomyšlenou erární chybou. Že se taková plánovaná JEDU nebo Temelín nedostavěla již dříve, bylo pro návratnost chybou, no ze současného stejného pohledu se tento stav dohnat nedá. Jakoby si to zastánci velké jaderné doktríny nechtěli nebo nedokázali uvědomit.

Jan Stehlik
29. srpen 2023, 12:19

Hezký popsaná důležitost levné energie

https:/ /roklen24.cz/dulezitost-levne-energie/

Jan Veselý
29. srpen 2023, 12:54

Má tam chlapec jednu zcela zásadní hrubou chybu. Předpokládá, že:

Současná snaha bohatého světa o rychlou náhradu fosilních paliv obnovitelnými zdroji tak může být úspěšná pouze tehdy, pokud se životní úroveň bohatých zemí sníží a pokud se chudým zemím upřou jejich ambice na lepší život.

Což je samozřejmě špatně v situaci, kdy FVE a VtE jsou už dnes tím nejlevnější zdrojem elektřiny, jakou kdy lidstvo mělo. Obzvláště v tropech, kde ti chudí žijí, je FVE + baterie spolehlivé a ověřitelně funkční řešení získávání elektřiny i v oblastech, kde se lidem už třetí generaci slibuje, že se k nim přivedou dráty ( oenergetice . cz / nazory / elektrina-tem-poslednim )

Ivan Novák
29. srpen 2023, 13:10

Nejsou. V tropech, kde ti chudí žijí, mají elektřinu občas, když na ně vyjde kapacita dieselgenerátoru na lodi, ke kterému je místní řídká síť připojena (Noraly "Itchy Boots" Schoenmaker jezdí letos po západní Africe).

Jan Veselý
29. srpen 2023, 13:12

Co není?

Jan Stehlik
29. srpen 2023, 13:29

Co by jste chtěl od ekonoma. On počítá jen má dáti - dal. On nemá takový rozhled jako vy

Jan Veselý
29. srpen 2023, 13:46

Od profesionálního investora bych očekával, že si udělá alespoň základní analýzu trhu. Není náhoda, že >90% nových zdrojů elektřiny jsou OZE, hlavně VtE a FVE. Všude po světě, v bohatých zemích, v chudých zemích, i v zemích někde uprostřed.

Z tohohle početní jsem si akorát odnesl informaci, že do toho jeho fondu investovat nechci a nebudu.

Jan Kopecký
29. srpen 2023, 16:36

Dovolte mi otázku - proč s těmi dle Vás nejlevnějšími zdroji FVE a VTE dochází k takovému zvyšování cen el. energie v Evropě?

Josef
29. srpen 2023, 17:26

Přímo zde na webu se můžete na ceny elektřiny podívat a jestli vidíte, že se zvyšují tak nám to vysvětlete.....Po prudkém zvýšení vlivem války na UA a předtím vlivem hrátek s nedoplněním plynových zásobníků v SRN, klesají a před podzimem 2021 byly cca 10 stagnující

Jan Veselý
29. srpen 2023, 21:20

1) Vysoká cena emisních povolenek.

2) Vysoká cena zemního plynu.

3) Inflační očekávání ochotně naplňovaná prodejci elektřiny.

4) Panika na trhu.

Ani za jednu z tady těch věcí nemohou ani FVE, ani VtE. Naopak, vzhledem k tomu, že tyhle zdroje obvykle vyrábějí za dlouhodobě nasmlouvanou fixní cenu a emisní povolenky se jich netýkají, dovolím si konstatovat, že bez nich (a vodních elektráren a jaderných elektráren) by to bylo s tím nárůstem cen ještě mnohem horší.

Jinými slovy, problém je v těch cca 40% elektřiny vyráběné v EU z fosilních paliv.

Pravoslav Motyčka
29. srpen 2023, 22:44

Velice zajímavý článek. Je samozřejmě jasné ,že to kam se svět dostal je díky fosilním palivům energie nahradila práci svalu lidí a zvířat. Na druhou stranu autor se mýlí v tom , když říká že svět má málo energie lidstvo má energie nejvíce ve své historii a nabídka prudce roste. Bohaté státy jako USA mají velkou spotřebu energie , protože jí mají levnou oni s ní nešetří. Mezi spotřebou energie a bohatstvím není jen přímá úměra ČR měla v roce 1965 spotřebu asi 173GJ/ obyvatel - vyšší než dnes , přitom životní úroveň byla tehdy mnohem nižší než je dnes nebo než je v dnešní Číně ta má 111GJ / obyvatel. Životní úroveň je také dána energetickou efektivitou. Takže to není jen o spotřebě. Ale spotřeba x efektivita. Argument , že jsou energetické zdroje na světě rozděleny nerovnoměrně je v souvislosti s životní úrovní nepoužitelný - příklad USA x Rusko obě energeticky bohaté země , jedna bohatá , druhá jen středně vyspělá. Rakousko nebo Francie nemají prakticky žádné fosilní zdroje energie a jsou to přitom bohaté státy, bohatší než Rusko. Vyspělý stát může do určité míry snížit svojí spotřebu energie dokonce s pozitivním dopadem na životní úroveň obyvatel - když řádně zateplíte svůj dům , pak vaše spotřeba energie klesne , ale životní úroveň spíše stoupne. Stejně tak když si pořídíte tepelné čerpadlo , FVE na střechu atd. tyto investice povedou k obecnému poklesu spotřeby energie , ale ne k poklesu životní úrovně. Stejně tak nákup úspornějších spotřebičů je to tím ,že se zvyšuje efektivita využití energie. Je samozřejmě jasné že to má svoje limity. Chudé státy takové možnosti nemají , protože nemají peníze na investice jsou navíc často neefektivně řízeny což je hlavní důvod jejich chudoby energetické zdroje a jejich dostupnost v chudých zemích s tím nemají co dělat (viz Francie , Rakousko) Dobrým příkladem 2 chudých je Indie a Čína. Indie i Čína mají dost uhlí, přitom Čína má 5 x větší těžbu než Indie a 3x větší HDP na obyvatele ( přibližně) Přitom obě tyto ekonomiky mají k uhlí stejný přístup, rozdíl ve vyspělosti Číny a Indie je přitom drastický, přitom obě země mají dostatečný přístup k levné energii z uhlí.

Jan Veselý
29. srpen 2023, 13:10

Jedna z hlavních priorit pro ČR by mělo být zcela zásadní posílení propojení se severoněmeckou, jihoněmeckou a polskou sítí. Jenže mám obavu, že tohle bude upozaděno. Přednost dostane mávání fangličkami, snění o "nezávislosti" a atomové katedrály.

Baton David
29. srpen 2023, 20:00

musely by se ale vybudovat i další trafostanice na hranicích, zatím jsou 4 na hranicích s Německem, už víte k čemu slouží?

Jan Veselý
29. srpen 2023, 21:12

Slouží k tomu, aby nevznikaly kruhové, tj. neplánované, toky v síti. Plánované toky klidně probíhají a mohly by probíhat v mnohem větším rozsahu, jen chtít.

A upřímně, který mamlas designoval sítě bez takovýchto "vypínačů"?

Baton David
30. srpen 2023, 18:17

není to vypínač ale obousměrný regulátor, slouží k eliminaci nežádoucích přetoků ze severu na jih Německa přes Západní Čechy, stejné trafostanice jsou na ranicích Polska a Německa, Rakouska a Německa a dalších zemí sousedící s Německem

Emil
30. srpen 2023, 19:55

Kruhové toky vznikají stejně, jen díky nim ne v takové míře aby to ohrožovalo stabilitu naší přenosové soustavy.

Miloslav Černý
29. srpen 2023, 14:59

Že nedosahujeme takové ekonomické hodnoty jako na západ od nás nelze jenom schvalovat na bývalý málo kreativní režim. Chtěl bych upozornit na další neambiciózní rozhodnutí o nevyužití velkých ploch po ukončení těžby uhlí v Podkrušnohoří. Ponecháním to na samotné přírodě může znít bohulibě a na víc úsporné. No z ekonomického budoucího přínosu chybné rozhodnutí. Původní záměr o plném zatopení a dokonce ke zprůtočnění celé soustavy byl hodný nástupci Jakuba Krčína z Jelčan. Není třeba se vůbec přít o podstatně dlouhodobém ekonomickém přínosu do budoucna o co by nám mělo jít především i s ohledem na přirodní ochranu. Souznělo by to právě i s původním prostory, kde to uhlí vznikalo. Hlavní důvod se uvádí nedostatek vody z důvodu odparu. Jakoby nám tím sama matka přírody snažila naznačit, že je v našich možnostech zdárně tomuto čelit plánovanou fotovoltaikou dnes zcela běžnou a vyzkoušenou. Dokonce by se to dalo snadno vypočítat o jaké zakryté ploše by se jednalo (vstup a výstup známé veličiny). Čistě teoreticky by se to dalo uskutečnit pouze,přirozenými přítoky, což by však takový ekonomický přínos značně prodloužilo.

Pravoslav Motyčka
29. srpen 2023, 22:04

V podstatě máte pravdu rozvoj OZE zejména FVE vede k tomu ,že o elektřina bude po část roku levnější a zdroje jako jádro budou mít problém svojí elektřinu vůbec prodat. Na druhou stranu od poloviny října do konce února neexistují OZE ,které by dokázaly vyrábět elektřinu v potřebném množství ani pro dnešní spotřebu natož pro tu budoucí , kdy na elektřinu přejde doprava a vytápění většiny budov. Jádro je vlastně jediný použitelný zdroj, protože efektivní sezónní akumulaci zatím nemáme.

Jan Kopecký
29. srpen 2023, 20:15

RE: Josef: Ceny el. energie prudce vzrostly už před válkou na Ukrajině, a na úrovni 2,50 Kč/kWh, jako jsou se vzrůstajícím trendem u nás nyní, nebyly - máte pravdu že před tîm stagnovaly, ale na mnohem nižší hodnotě než je dnes.

Josef
29. srpen 2023, 21:58

Ano ceny stagnovaly na mnohem nižší hodnotě a OZE narůstaly, nějak se Vám to nedaří na ty OZE hodit....

Pravoslav Motyčka
29. srpen 2023, 22:57

Ceny elektřiny vzrostly , protože jí zdražil stát cenou povolenek a podporou OZE. OZE se rozvíjí jen díky povolenkám , protože výtěžek z nich jde na dotace do výstavby OZE. Cena povolenek má být ve 30 tých letech okolo 1000EUR /MWh.

Petr prochaska
30. srpen 2023, 11:13

Ano, to máte pravdu, ale jsme v EU, takže na dotacích do OZE a emisních povolenkách nic nezměníte. Pokud nechce ČR vystoupit z EU, tak výstavba jiných zdrojů než OZE ekonomicky nevychází. Cena emisních povolenek je zatím okolo 100 EUR/MWh, 1000 EUR/MWh není reálné, protože než by se cena dostala na tuto úroveň, tak by bylo ekonomicky výhodnější udělat akumulaci z OZE třeba pomocí P2G, vodíku, apod...

Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se