Objevují se obavy, že USA již dosáhly vrcholu těžby ropy