Ropa zdražuje vlivem pozitivních statistik hospodářství Číny a USA