Dostávat peníze za odběr elektřiny? V Británii to umožní nový flexibilní tarif

DomůRychlé zprávyDostávat peníze za odběr elektřiny? V Británii to umožní nový flexibilní tarif

Koncoví zákazníci včetně domácností ve Spojeném království budou za odběr elektřiny moci obdržet peníze. Nový flexibilní tarif odvíjí cenu elektřiny od aktuální situace na trhu. V případě záporných cen na trhu tak za odběr elektřiny zákazníci mohou dostávat peníze. Naopak v případě vysokých cen na trhu je maximální cena za kWh limitována na zhruba trojnásobku obvyklé ceny. Podmínkou je aby domácnost byla vybavena chytrým měřením spotřeby (Smart Metering) a zákazník souhlasil s variabilní cenou. S novinkou přichází dodavatel energií Octopus Energy. 

Malá energetická společnost Octopus Energy přichází na trh s novým produktem pro konečné odběratele elektrické energie. Jde o flexibilní tarif Agile Octopus, který přizpůsobuje cenu za dodávku elektrické energie dle aktuální ceny na velkoobchodním trhu s elektřinou. Jde tak o implicitní formu Demand Side Response (DSR) pro domácnosti.

Ze strany obchodníka se jedná o využití jednoho z uvažovaných prvků Smart grids. Pro fungování takového tarifu je třeba detailně znát rozložení spotřeby zákazníka v čase. K tomu slouží zařízení pro Smart Metering, které zaznamenává okamžitou spotřebu domácnosti.

Flexibilní tarif podle ceny na trhu

Flexibilita tarifu spočívá ve změnách ceny dodávané elektřiny v půlhodinových intervalech. Cena silové elektřiny se pak odvozuje od výše ceny na velkoobchodním trhu. Aktuální cenu si zákazník může sledovat sám po přihlášení do uživatelské aplikace na webových stránkách, případně skrze aplikaci v mobilním telefonu. Při záporné ceně na trhu je zákazník informován zvolenou formou zprávy (SMS, email, prostřednictvím aplikace). Záporné ceny elektřiny se ne trhu vyskytují ve chvílích, kdy produkce překračuje velikost poptávky (obvykle z důvodu nadměrné produkce OZE).

Pro zavedení DSR do domácností je nezbytné rozšířit síť Smart-meterů.

Cena může být i vysoká

Rizikem tarifu je ovšem situace, kdy bude velkoobchodní cena vysoká. Pro tento případ zavedl obchodník maximální strop ceny ve výši 0,35 GBP/kWh (při současném kurzu 10 Kč/kWh), což je ve Spojeném království přibližně trojnásobek standardní ceny za dodávku silové elektřiny. Podle vyjádření společnosti není ovšem důvod se obávat. Po 80 % času je dle výpočtu Octopus Energy cena nižší než současný standard. Maximální možná cena by dle odhadu společnosti měla být zákazníkům účtována po přibližně 0,1 % času kdy spotřebovávají energii.

Dle vyjádření společnosti je možné od tarifu odstoupit (bez dodatečných poplatků) v případě, že by cena elektřiny byla dlouhodobě vysoká z důvodu významných dlouhotrvajících výpadků dodávek z elektráren nebo síťové infrastruktury. V případě zájmu o zřízení tohoto tarifu musí být zákazníci vybaveni Smart Meteringem a musí souhlasit s proměnlivou cenou.

“Tento tarif je průlomový. Odráží skutečnou cenu elektřiny za každou půlhodinu. Zákazníci jsou odměňování za využívání energie v době, kdy jsou ceny obzvláště nízké. Pokud navíc velkoobchodní cena klesne do záporných hodnot, tak zákazníkům Octopus Agile dokonce zaplatí. Motivuje tak uživatele, aby odebrali přebytečnou energii ze sítě. Vzhledem k tomu, že produkce energie z obnovitelných zdrojů roste, tyto události budou stále častějšími.“
Greg Jackson, zakladatel a generální ředitel společnosti Octopus Energy

Přesuňte spotřebu mimo špičku

Octopus Energy tvrdí, že tarif je výhodný především pro vlastníky elektromobilů, akumulačních elektrických ohřívačů (např. bojlerů) a zákazníky, kteří dokáží své energetické potřeby přizpůsobovat. V období všedních dní mezi čtvrtou a sedmou hodinou odpoledne je poptávka po elektřině nejvyšší. Elektrizační síť zažívá špičku a ceny energií jsou rovněž nejvyšší.

Tarif může dle Octopus Energy typické domácnosti uspořit ročně zhruba 210 GBP (zhruba 6000 Kč) na účtech za elektřinu. Dalších 120 GBP (zhruba 3400 Kč) je pak dle výpočtu společnosti možno ušetřit přesunutím 75 % energetické spotřeby ze špičky do časů mimo špičku. Výpočet je založen na datech průměrné domácnosti ve Spojeném království za posledních 12 měsíců a srovnává průměr flexibilních tarifů šesti největších energetických dodavatelů (známých též jako tzv. „Big 6“).