EIA: USA v roce 2018 dosáhly historicky rekordní produkce zemního plynu