Obyvatelé Mnichova budou hlasovat o odstavení městské černouhelné teplárny

DomůTeplárenstvíObyvatelé Mnichova budou hlasovat o odstavení městské černouhelné teplárny

Obyvatelé německého Mnichova budou mít 5. listopadu možnost rozhodnout o osudu teplárny na severozápadě města. Referendum se bude konat na základě petice, pod kterou se podepsalo více než 50 000 jedinců. Aktivisté upozorňují na neekologičnost provozu teplárny, město naopak nevidí výrazná pozitiva v jejím odstavení.

Proti provozu teplárny se dle Süddeutsche Zeitung vyhradilo více než 60 občanských iniciativ, většina vedení města, které je skrze Stadwerke München (SWM) provozovatelem teplárny, je proti uzavření. Samotné hlasování nesoucí název „Raus aus der Steinkohle“ neboli „Pryč od černého uhlí“ se týká druhého černouhelného bloku teplárny. Obyvatelé mají možnost odhlasovat povinnost jeho uzavření nejpozději do roku 2022.

Možnost hlasovat má celkem 1,1 milionu obyvatel Mnichova. Rozhodla o tom petice, pod kterou se podepsalo více než 50 000 obyvatel, čímž byla splněna podmínka vytvoření referenda, vyžadující podpisy minimálně od 3 % obyvatel s oprávněním hlasovat. Podle bavorských zákonů bude rozhodnutí občanů platné, v případě, že většina hlasujících bude pro ukončení provozu bloku a tato většina zároveň dosáhne nejméně 10 % obyvatel s oprávněním hlasovat.

Aktivisté spustili kampaň, kdy skrze plakáty a letáky upozorňují na rizika provozu 2. bloku teplárny na životní prostřední a zdraví občanů. Některé z používaných výroků ovšem nejsou zcela pravdivé a město na tuto skutečnost upozorňuje ve svém vyjádření.

Aktivisté upozorňují na neekologičnost provozu 2. bloku teplárny, emitující stejné množství CO2 jako silniční doprava v Mnichově, a možnost jejího odstavení do roku 2020. Zdroj: raus-aus-der-steinkohle.de

Heizkraftwerke Nord – důležitý pilíř energetické bezpečnosti Mnichova

Teplárna Heizkraftwerke Nord je základním pilířem dálkového vytápění a výroby elektřiny v Mnichově. Skládá se ze tří nezávislých bloků. Bloky 1 a 3 využívají ročně přibližně 650 000 tun zbytkového odpadu a splaškových kalů a blok 2 přibližně 800 000 tun černého uhlí pro výrobu elektřiny a tepla. Celková účinnost procesu kombinované výroby elektřiny a tepla se pohybuje okolo 90 %. Celkový výkon elektrárny dosahuje zhruba 900 MW, maximální elektrický výkon dosahuje 400 MW.

V devadesátých letech SWM provedla modernizaci zařízení, které se tím dle jejích slov stalo jedním z nejmodernějších v Evropě. Podle SWM disponuje účinnou filtrační technologií a dalšími komplexními systémy pro snižování škodlivin emitovaných do ovzduší, a je tak zřetelně pod zákonem stanovenými hodnotami emisí. I přes to elektrárna produkuje téměř srovnatelné množství oxidu uhličitého jako veškerá silniční doprava v Mnichově (1,7 mil. tun CO2 ročně).

Heizkraftwerke Nord – Mnichov. Autor: Renardo la vulpo, Wikimedia Commons

Argumenty aktivistů nejsou zcela pravdivé

Jedním z argumentů občanských iniciativ je právě výrazné snížení emisí CO2 ve městě. Tato úspora bude ovšem výrazně nižší, než aktivisté avizují, jelikož potřebná elektřina a teplo budou muset být vyrobeny v jiných zdrojích. Pokrytí celé výroby elektřiny a tepla pocházející z elektrárny bezemisními zdroji je v současné době neuskutečnitelné. Město apeluje na to, že na přechod k bezemisní produkci je potřeba delší plánování a více času.

Město předpokládá u 2. bloku teplárny, jehož technicko-ekonomická životnost končí okolo roku 2035, nahrazení jeho provozu v rozmezí let 2027-2029 geotermální energií v případě, že v tomto období bude vývoj využití geotermální energie v dostatečné fázi a nebude pro město znamenat významné finanční ztráty.

V případě uzavření elektrárny v roce 2022 by bylo podle odborníků nutné vybudovat dodatečné výrobní kapacity, ty by byly následně v době, kdy bude dostatečně rozvinuté využití geotermální energie, nadbytečné. Christof Timpe, expert z institutu Öko-Institut vidí uzavření 2. bloku teplárny v roce 2022 jako předčasné. Podle něj je zcela nerealistické mít v té době dostatečnou výrobu tepla z geotermálních zdrojů a nezbytnou infrastrukturu.

Úvodní fotografie: Heizkraftwerke Nord – Mnichov. Zdroj: SWM