IEA: Rusko se stane do roku 2040 největším exportérem uhlí 

DomůUhlíIEA: Rusko se stane do roku 2040 největším exportérem uhlí 

Podle předpovědí Mezinárodní energetické agentury (IEA), které jsou součástí energetického výhledu pro oblast jihovýchodní Asie, Rusko do roku 2040 předstihne Indonésii a stane se největším exportérem uhlí. Důvodem je očekávaný nedostatek investic do indonéského uhelného sektoru a naopak plánované investování do ruského uhelného sektoru, který se chce více orientovat na asijský trh. 

Mezinárodní energetická agentura (IEA) vydala energetický výhled pro oblast jihovýchodní Asie. Podle této předpovědi Rusko do roku 2040 předežene Indonésii a stane se největším exportérem uhlí. Důvodem je očekávaná stagnující produkce Indonésie, která bude důsledkem nízkých investic do těžby uhlí v průběhu 20. let 21. století.

Indonésie je momentálně největším světovým exportérem uhlí využívaného především pro výrobu elektrické energie a tepla (tzv. energetické uhlí). Na celkové produkci uhlí v jihovýchodní Asii se Indonésie podílí 90 %. Podle výhledu IEA ovšem těžba v Indonésii klesne ze stávajících 350 milionů tun uhelného ekvivalentu na 210 milionů tun uhelného ekvivalentu v roce 2040. Tyto závěry vychází ze scénáře, který je založen na rámci existujících politik a opatření.

Zároveň ale zpráva IEA uznává, že indonéský uhelný sektor může včas zareagovat na případný pozitivní cenový vývoj na mezinárodních trzích a svou produkci, a tedy exporty, zvýšit.

Rusko a Austrálie indonéskou produkci nahradí

IEA očekává, že do roku 2040 zůstane objem obchodovaného uhlí na světě stejný. Konkrétně v jihovýchodní Asii poptávka po uhlí zůstane stále masivní. Do roku 2040 se oproti současné hodnotě téměř zdvojnásobí na 400 milionů tun uhelného ekvivalentu.

Austrálie a Rusko jsou v dobré pozici, aby očekávanou klesající produkci uhlí z Indonésie nahradily. Indonéské uhlí v současnosti míří především na asijské trhy. Mezi ambice Ruska, momentálně třetího největšího exportéra uhlí, patří s klesající poptávkou v Evropě posílení exportů uhlí do Asie.

Vzhledem k plánovaným investicím do uhelné infrastruktury má těžba energetického uhlí v Rusku vzrůst na 550 milionů tun uhelného ekvivalentu do roce 2035.