Snižování provozních nákladů i emisí servisních plavidel, to je oč mořským "větrníkům" běží

DomůVětrné elektrárnySnižování provozních nákladů i emisí servisních plavidel, to je oč mořským "větrníkům" běží

Samotná výroba elektřiny mořských větrných elektráren neprodukuje žádné emise. Ovšem s tím, jak roste velikost mořských větrných parků, se rozrůstá i flotila lodí zajišťující trvalou provozuschopnost těchto OZE. Právě emise servisních plavidel spolu s celkovými náklady na provoz a údržbu se nyní dostávají do hledáčků společností, které musí obstát v tvrdé konkurenci aukčních mechanismů.

Náklady na provoz a údržbu představují 20-30 % z celkových nákladů vynaložených v průběhu životnosti offshore větrné elektrárny. Jedná se tak o oblast, která představuje zajímavý potenciál pro hledání úspor a efektivnějších řešení. Aktuálně se například testují koncepty jako jsou autonomní plavidla, využití baterií jako zdroje energie pro pohon lodí nebo napájení plavidel elektřinou z větrných parků. Tato řešení jsou zatím hudbou budoucnosti, prozatím se pro údržbu mořských větrných elektráren využívá konvenčních plavidel.

S dalším očekávaným rozvojem offshore větrných parků čeká také tento segment offhore větrné energetiky zajímavá budoucnost. Jen samotný evropský trh s plavidly zajišťujícími provoz a údržbu offshore větrných elektráren by se měl během následující dekády zvětšit čtyřnásobně.

Ørsted jde příkladem

Dánská společnost Ørsted představila plavidlo, které bude sloužit k zajišťování provozu a údržby světově největšího offshore větrného parku Hornsea. O servis největší offshore větrné elektrárny na světě se bude starat loď Edda Mistral, kterou navrhla námořní divize společnosti Rolls-Royce.

Edda Mistral se mezi stožáry větrných elektráren může pohybovat rychlostí 24 km/h. Plavidlo je dlouhé 81 metrů a široké 17 m.  Na palubě lodi může najít dočasný domov 40 techniků a 20 členů posádky.

Loď Edda Mistral je zajímavá i z pohledu emisí a hospodaření s energií. Jednak je do výfukových plynů vstřikována močovina, čímž dochází k redukci oxidů dusíku. Plavidlo také dokáže rekuperovat tepelnou energie z odpadního tepla motoru a je vybaveno systémem hospodaření s energií, díky čemuž má uspořit až 20 % paliva ve srovnání s obdobnou lodí.

Pro plánovanou druhou fázi projektu offshore větrného parku Hornsea pak jde Ørsted ještě dál, když objednala servisní plavidlo využívající hybridní dieselový pohon. Lze tedy očekávat, že nastolený trend snižování provozních nákladů i emisí servisních plavidel bude v následujících letech pokračovat ještě intenzivněji.