WoodMac letos očekává kvůli koronaviru pokles instalací větrných elektráren o 5 GW

DomůVětrné elektrárnyWoodMac letos očekává kvůli koronaviru pokles instalací větrných elektráren o 5 GW

Výzkumná a poradenská společnost Wood Mackenzie snížila v důsledku koronavirové krize odhad globálního přírůstku instalovaného výkonu větrných elektráren v letošním roce o 4,9 GW na 73 GW. Nejvíce zasaženými trhy by podle společnosti měly být Čína a USA, kde byla letos očekávána nejvyšší aktivita na trhu kvůli avizovanému omezení provozní podpory.

Společnost Wood Mackenzie dále uvedla, že procentuálně ještě více zasaženými trhy by mohly být Španělsko, Francie a Itálie, kde musela být v souvislosti s omezením šíření koronaviru přijata agresivní bezpečnostní opatření ovlivňující pohyb pracovníků.

„Dominový efekt pro další trhy by však měl být omezený, obzvláště když bereme v úvahu rychlé očekávané zotavení čínského dodavatelského řetězce pro větrné elektrárny a prozatím omezený dopad pandemie na Indii a Latinskou Ameriku,“ uvedla společnost Wood Mackenzie.

Více diverzifikovaný dodavatelský řetězec než v solárním průmyslu

Wood Mackenzie upozornila na skutečnost, že dodavatelský řetězec je ve větrném průmysl mnohem více diverzifikovaný, než je tomu v průmyslu solárním, kde na straně dodavatelů dominuje Čína. I proto byl výpadek dodávek důležitých komponent z Číny na západní trhy nahrazen dodávkami z Indie, Brazílie, Mexika a dalších oblastí.

„Riziko však zůstává, obzvláště v Evropě, kde uzavírání továren pravděpodobně povede ke zpoždění instalací větrných turbín, a to jak v Evropě, tak ve Spojených státech,“ dodala společnost Wood Mackenzie.

Riziko odložení či zrušení aukcí

Dlouhodobý dopad na větrný průmysl by mohl být zmírněn, pokud západní země dokáží „zkrotit“ koronavirus tak, jak se to podařilo Číně či Jižní Koreji. Poměrně velké obavy však zůstávají kvůli potenciálnímu odložení či zrušení nových aukcí na výstavbu větrných elektráren.

„Jihoafrická republika měla spustit další kolo aukcí ve druhém kvartále 2020. Tento termín se zdá nepravděpodobný, jelikož několik developerů oznámilo, že pozastavili práce na studiích proveditelnosti kvůli omezením v cestování. Také plánované aukce v Polsku a na Ukrajině na první pololetí 2020 pravděpodobně neproběhnou podle původního plánu, protože vlády jsou zaneprázdněny bojem s pandemií. Posunutí termínu další aukce očekává i Chile,“ dodala Wood Mackenzie.