Způsobí boom švédských větrných elektráren kolaps trhu se zelenými certifikáty?

DomůVětrné elektrárnyZpůsobí boom švédských větrných elektráren kolaps trhu se zelenými certifikáty?

Švédsko v letošním 1. pololetí uvedlo do provozu 88 MW pevninských větrných elektráren, přírůstek za celý rok však má být téměř desetkrát vyšší. Letos tak má meziroční růst dosáhnout hodnoty 12%. V roce 2019 má dle Švédské asociace pro větrnou energii (SWEA) dojít dokonce k meziročnímu růstu instalovaného výkonu o 24 %. Očekávaný růst instalovaného výkonu švédských větrných elektráren ovšem může ohrozit stabilitu tamního trhu se zelenými certifikáty.

Švédsko má za sebou slabší první pololetí letošního roku, pokud jde o instalace nových pevninský (onshore) větrných elektráren (VtE). Dle SWEA však ve Švédsku během následujících 18 měsíců budou uvedeny do provozu větrné elektrárny o instalovaném výkonu více než 2,5 GW. Švédsko se tak velmi pravděpodobně zařadí mezi 3 státy s největším růstem výkonu v onshore větrných elektrárnách v Evropě. V letošním prvním pololetí však přitom bylo až na 8. místě.

Přehled přírůstků instalovaných výkonu větrných elektráren v Evropě za první pololetí 2018. Zdroj: windeurope.org

Cíl pro rok 2020 bude díky VtE splněn letos

V roce 2012 si Švédsko a Norsko stanovily společný cíl navýšit roční výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů do roku 2020 o 28,4 TWh. Švédský parlament se vloni usnesl na navýšení cíle o 18 TWh do roku 2030.

“Navýšení cíle pro rok 2030 bylo impulzem k rozhodnutí o výstavbě nových větrných elektráren pro mnoho investorů. Počet větrných elektráren ve Švédsku tak v následujících letech výrazně vzroste. V současnosti jsou ve výstavbě obnovitelné zdroje, které budou ročně vyrábět 15,2 TWh, z čehož 11,6 TWh představují větrné elektrárny. Společný cíl 28,4 TWh pro rok 2020 bude překročen zhruba o 10 TWh. Pro dosažení cíle v roce 2030 tak bude potřeba přidat ještě 8 TWh,” vysvětluje Markus​ Selin, analytik Švédské energetické agentury.

V současné době Švédsko vyrábí většinu své elektřiny ve vodních a jaderných zdrojích.

Jen samotné švédské větrné elektrárny však mají dle SWEA v roce 2020 vyrábět 27 TWh. Díky nárůstu instalovaného výkonu švédských onshore větrných elektráren tak má být dosaženo cíle pro rok 2020 již koncem letošního roku.

Očekávaný vývoj instalovaného výkonu a výroby větrných elektráren ve Švédsku. Zdroj: svenskvindenergi.org

Cíl pro rok 2030 by pak podle ředitelky SWEA Charlotte Unger Larsonové měl být dosažen již v roce 2021. Prudký nárůst výroby OZE však může mít negativní dopad na stabilitu trhu s obnovitelnými zdroji, upozorňuje Charlotte Larsonová.

A co bude se zelenými certifikáty?

V souvislosti se stanovením společného cíle pro výrobu elektřiny OZE začal v roce 2012 ve Švédsku a Norsku fungovat také společný trh s tzv. zelenými certifikáty. Zelené certifikáty jsou jedním ze zdrojů příjmu pro výrobce z řad obnovitelných zdrojů.

Popis principu fungování trhu se zelenými certifikáty ve Švédsku a Norsku. Zdroj: http://www.energimyndigheten.se

Právě očekávaný nárůst výroby elektřiny z OZE může ohrozit stabilitu trhu se zelenými certifikáty. Dle informací serveru windpowermonthly se nyní očekává meziroční pokles ceny zelených certifikátů v roce 2021 až o 70 %, což negativně ovlivní ekonomiku dříve realizovaných projektů. Ve Švédsku tak aktuálně intenzivně zkoumají možnosti, jak stabilizovat trh se zelenými certifikáty.

Aktuálně je ve hře možnost zastropování objemu podporované elektřiny z OZE, nebo stanovení termínu, po kterém již nové projekty nebudou mít na certifikáty nárok, případně kombinace těchto variant. Studie popisující možné varianty řešení je k dispozici zde. Rozhodnutí o způsobu stabilizace trhu má být známo do konce letošního roku.