Mezinárodní energetická agentura ve spolupráci s čínským výzkumným centrem Tsinghua University Building Energy Research Center vypracovala zprávu o dálkovém vytápění v Číně. Dálkové vytápění v Číně je největší na světě, například v roce 2015 bylo v této oblasti spotřebováno více energie, než v celé Velké Británii. Zároveň je toto vytápění významným zdrojem znečištění ovzduší v mnohých čínských městech.  

K dálkovému vytápění je v Číně momentálně nejvíce využíváno uhlí. V roce 2016 bylo 33 % z veškeré podlahové plochy vytápěno uhelnými kotli a 51 % je vytápěno prostřednictvím kombinované výroby elektřiny a tepla (kogeneraci), kde je ovšem opět ve velké míře využíváno uhlí.

Palivový mix dálkového vytápění v Číně v roce 2016, dle podlahové plochy. Zdroj: IEA District Energy Systems in China

Emise z dálkového vytápění z uhlí tvoří zhruba 3 – 5 % celkových emisí v oblasti energetiky v Číně, nicméně problém je závažnější na severu Číny, kde se topí až šest měsíců ročně a znečištění se zde tedy více koncentruje.

Čínská vláda se snaží bojovat nejen proti znečištění ovzduší, ale na obecnější úrovni se také snaží rozvíjet méně energeticky a uhlíkově náročnou ekonomiku. Proto vláda podporuje provincie a jiné administrativní celky ve vylepšování kvality ovzduší různými prostředky. Zásadní změny jsou očekávány právě zejména v důsledku opatření na lokální úrovni. Existují například plány, díky nimž má být spotřeba plynu v oblasti vytápění snížena o 150 milionů tun během pěti let, v období 2017 – 2022.

Palivový mix v oblasti vytápění

Čína má poměrně širokou škálu možností jak diverzifikovat palivový mix vytápění. Příkladem mohou být alternativní paliva, včetně využívání tepla z kombinované výroby elektřiny a tepla. Roste také využívání plynu. Nicméně zhruba 80 % zemního plynu spotřebovaného v dálkovém vytápění bylo koncentrováno pouze v šesti provinciích. Aby mohlo být vytápění plynem rozšířeno, bude nutné vybudovat odpovídající infrastrukturu, včetně zásobníků. Je zde také prostor pro větší využívání geotermální energie a biomasy. Nyní se obnovitelné zdroje podílejí na dálkovém vytápění pouze 1 %. Pro srovnání, v EU je to 28 %. V současnosti Čína také zvažuje vytápění domácností pomocí jaderných reaktorů.

Postupující urbanizace a větší poptávka po tepelném pohodlí přirozeně povedou k vyšší poptávce po vytápění v Číně. Očekává se, že podlahová plocha v Číně se do roku 2050 zvýší o dalších 40 %.

Růst populace ve městech a růst podlahové plochy dálkového vytápění v letech 2005 až 2015. V %. Zdroj: IEA District Energy Systems in China

Propojení tepelného a městského plánování je klíčové, stejně jako optimalizace efektivity již existujících systémů. Přehřívání a síťové ztráty tvoří přibližně 20 % celkové výroby tepla.

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *