EIA: USA se po roce 2020 stanou čistým exportérem energie

DomůEnergetika v zahraničíEIA: USA se po roce 2020 stanou čistým exportérem energie

Americká vládní agentura U.S. Energy Information Agency (EIA) vydala energetický výhled USA na rok 2019. Podle referenčního scénáře se USA po roce 2020 díky exportům surové ropy, zemního plynu a jiných kapalných paliv stanou čistým exportérem energie.

Energetický výhled byl vytvořen do roku 2050 a obsahuje jeden referenční scénář a šest scénářů založených na rozdílných předpokladech jako jsou ceny komodit, stav ekonomiky, vývoj a dostupnost technologií a zdrojů. Referenční scénář přitom není zamýšlen jako ten nejvíce pravděpodobný. Naopak má tvořit základní scénář, jež má usnadnit odhadování dopadů nových politik, či technologických změn.

Export energie poroste

Ze všech fosilních paliv dojde k největšímu růstu těžby zemního plynu a kapalin pocházejících ze zařízení na zpracování zemního plynu. V referenčním scénáři bude roční produkce ropy v USA každoročně rekordní až do poloviny 20. let 21. st. Až do roku 2040 pak zůstane vyšší než 14 milionů barelů denně.

USA se v referenčním scénáři v roce 2020 stane čistým exportérem energie a zůstane jím dle předpovědí EIA až do roku 2050. Zásluhu na tom bude mít především velký nárůst exportu surové ropy, zemního plynu a již zmiňovaných kapalin ze zařízení na zpracování plynu, společně s pomalým růstem spotřeby energie v USA.

Výhled exportů a importů energie v USA. Zdroj: EIA Energy Outlook 2019

Energetická spotřeba zůstane stabilní

Díky stálým cenám zemního plynu a klesajícím nákladům výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů podíl vyráběné elektrické energie ze zemního plynu (z 34 % v roce 2018 na 39 % v 2050) a z obnovitelných zdrojů (z 18 % 2018 na 31 % v 2050) roste.

Výhled výroby elektřiny v USA. Zdroj: EIA Energy Outlook 2019

Dále výhled očekává, že díky rostoucí energetické účinnosti bude konečná spotřeba energie v USA relativně stabilní a nebude se měnit. A to i přesto, že americká ekonomika bude růst. Nejrychlejší nárůst spotřeby se očekává v oblasti elektřiny a zemního plynu.