Domů
Energetika v zahraničí
IEA upozorňuje, že investice do rozvoje elektrických sítí, flexibility a skladování energie nemusí být dostatečné
elektrické vedení, sloup
Zdroj: PxHere

IEA upozorňuje, že investice do rozvoje elektrických sítí, flexibility a skladování energie nemusí být dostatečné

Investice do výroby elektrické energie, které se mají v letošním roce v případě fosilních zdrojů propadnout o 15 % a v případě obnovitelných zdrojů o 10 %, jsou dle Mezinárodní energetické agentury (IEA) pouze jednou částí příběhu. Další jsou elektrické sítě, které jsou páteří dnešních energetických systémů, a stávají se stále více důležitějšími v přechodu k čisté energii. Právě ty jsou dle názoru agentury podfinancované a jejich aktuální rozvoj není dostatečný.

V Evropě, USA, Číně a jinde probíhají iniciativy za zlepšení odolnosti a spolehlivosti energetické infrastruktury. Pohled na globální trajektorii investic do infrastruktury v posledních letech ovšem povzbudivý není, přičemž investice klesají především v rozvíjejících se ekonomikách. Celosvětově je v letošním roce očekáván další pokles, a to o 9 %, což pro rok 2020 znamená 248 miliard dolarů.

Tento trend, spolu s omezenými investicemi do flexibilních paroplynových elektráren a vyrovnávajícímu se trendu investic do bateriových úložišť, by měl dle IEA poskytnout jasné varování.

Rozvoj klíčové infrastruktury totiž mnohdy trvá déle než vývoj technologií, jako jsou například elektromobily, a elektrizační soustavy musí být na nové trendy, například elektrifikaci osobní dopravy, připraveny.

Také vzhledem k rostoucímu podílu obnovitelných zdrojů energie na energetickém mixu jednotlivých zemí, který jde ruku v ruce s vyššími nároky na řízení soustavy, jsou dle IEA dnešní investice do elektrizační soustavy, flexibility a skladování energie neslučující se s budoucností, která by zajistila bezpečnost dodávek elektrické energie.

Německo jako příklad nedostatečného rozvoje sítí

Jako příklad, kde se přenosová soustava rozvíjí nedostatečně rychle, lze uvést Německo, které sice úspěšně rozvíjí přenosovou soustavu v oblasti Severního moře, ale ne už tak část pevninskou. Ta je z důvodu protestů obyvatel proti výstavbě vedení a „slabé vůle“ vlád jednotlivých spolkových zemí k vydávání povolení velmi pozvolná.

I proto rostou náklady Německa na redispečink, který slouží jako prevence před přetížením vedení. V předloňském roce za něj Německo, společně s ostatními opatřeními pro udržení stability soustavy, vyplatilo 1,5 miliardy eur.

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(9)
St
31. květen 2020, 15:19

Co tak se na tu parodii zvanou OZE vykašlat. A místo toho vyřešit výrobu EE JE. Ušetříme a získáme dlouhodobý, stabilní, bezemisní zdroj. Nebudeme plundrovat zemi, ptákům bránit v letu i hmyz to ocení.

petr
31. květen 2020, 15:37

Pane to přeci nejde , jsou v tom extrémní peníze a kdy by se ze zelených mužíků o ně nechal připravit...

Budujeme OZE ať to stojí co to stojí a zpátky ni krok...

Prostě stejní marxisté, akorát dnes si říkají zelení...

Asd
31. květen 2020, 20:25

Bohužel máte pravdu. Je mi z toho smutno.

Carlos
31. květen 2020, 16:07

Hlavně to ocení tak maximálně banda atomdědků kteří by měli pomalu odejít a uvolnit místo další generaci. Ale chápu, ono se to se současnou demografií bude dělat špatně.

Jaderné elektrárny nepomohou řešit problém s odolností sítě, naopak jej budou ještě zhoršovat, jsou to centrální zdroje, které potřebují vysoce centralizovanou síť, kterou bude mnohem jednodušší vyřadit z provozu než pokud budete mít kombinaci menších zdrojů zapojených do hladiny pod 220kV.

Další věc je že pokud byste přeskočil na JE, tak jenom zakonzervujete historický stav sítě. Reálně by nedošlo k žádnému pokroku. To co se děje s OZE je velká technologická změna do rozvodu elektřiny se zapojují moderní technologie, začínají se pomalu prosazovat mechanismy jako burza EE, pokud to otočíte zpátky k energetice minulého století, celé to půjde do kelu s i s všemi důsledky, mimo jiné dojde opět k vytvoření monopolních státních výrobců a jak jistě víte, monopol je to nehorší co se může stát.

Dnes jsme minimálně 50-70 let po tom co se současná síť navrhla a postavila, za tu dobu se obměnily tři generace a změnil se průmysl a rozložení obyvatelstva, elektrické sítě se budou muset změnit podle toho také. Energetiku není do budoucna možné řešit tím že se budeme pořád přizpůsobovat sítím jak byly dřív pro jinak složenou ekonomiku.

pr
31. květen 2020, 17:18

Jenže za tři generace se vytratila vrstva podnikatelů, kteří věděli, že energii pro provoz podniků potřebují a tak to byla první stavba, kterou udělali (ve Vítkovicích Rotschild jako první postavil energetickou ústřednu, plynojem ..... poté vysokou pec, která ten plynojem zásobovala.) No a dnešní podnikavci se energetiky zbavují - viz. poslední kauza s energiemi pro prodaný podnik NHKG-Mitall-Liberty ..... Takže oni podnikavci se budou vychcaně zbavovat energetik a současně nás ovčany budou nutit jim dávat státní záruky na zdroje potencionálně nebezpečné svému okolí na stovky kilometrů, protože jadernou elektrárnu komerčně žádná pojišťovna nepojistí. Tak jsme brejnfošinkovou masáží tvrdě masírováni, že musíme těm podnikaveckým vychcánkům, kteří nejsou schopni si "ZA SVOJE" provozovat svá energetická centra, dotovat stavby, provoz a likvidace energetických zdrojů. A mnozí tomuto socialismu kdy mocní jsou si rovnější ještě tleskají! Nechápu.

Takže za mne - milá hospodářská komoro - potřebuješ minimálně čtyřnásobek zdrojů než potřebují domácnosti? Tak si je zaplať a netahej do toho stát, který z tebe nic nemá! Neboli: "ZA SVOJE soudruzi kapitalisté, ZA SVOJE!!!"

Bob
31. květen 2020, 17:43

OZE směřují čím dál tím více k velkým větrným parkům, ale i velké FVE nejsou vyjímkou. Z poslední doby a článků zde třeba Dánsko dva parky VtE po 2GW, FVE Alžírsko 4 GW. Takové asi těžko budou napojeny na napětí 220 kV a nižší. Samozřejmě budou připojeny na centrální síť a to dlouhým a drahým vedením. Také je bude snadné vyřadit z provozu. Ovšem na rozdíl od JR, které jsou plánovaně odstavovány jednou ročně (a výjimečně i neplánovaně), tyto OZE nebudou vyrábět vůbec, nebo podstatně méně, než je jmenovitý výkon mnohem častěji. FVE každý den předvídatelně, ale FVE i VtE také často nepředvídatelně. Když Vám vypadne najednou výkon 2, nebo 4 GW je to mnohem horší, než jeden reaktor o 440-1200 MW. Dokonce i kdybyste to věděl s poměrně dost vysokou pravděpodobností třeba 3 dny dopředu.

Burza EE není žádný vynález OZE, existovala už předtím.

Decentralizovaná síť je spíše propaganda OZE, než skutečnost. Na jedné straně sice dochází k připojování mnoha decentrálních zdrojů, ale na straně druhé se dříve víceméně izolované státní soustavy EE propojují do centrální Evropské sítě, která je i centrálně řízena.

Co se týká požadavků na síť, ty se skutečně mění. Zvláště z rozvojem robotických pracovišť. Vím o čem píši, na robotické lince jsem jeden čas pracoval. Stačí výkyv napětí, frekvence, vyšší harmonické, milisekundový výpadek EE.

Roboty to úplně rozhodí (např. nedostanou signál od nějakého čidla, bez kterého program nemůže pokračovat). Vzniknou zmetky, nebezpečí poškození linky, znovuuvedení do provozu často desítky minut, občas nutno řešit externí konzultací. To všechno zhusta způsobují právě OZE.

Carlos
1. červen 2020, 00:31

I ten park, teoreticky můžete napojit více body, na rozdíl od parní elektrárny, která má pár hektarů se tu bavíme o rozloze několika (desítek) čtverečních kilometrů. Přinejmenším bude sám rozdělen na nějaké menší části, které mohou být napojeny takto.

Elektrárna v Alžírsku je elektrárna v Alžírsku, které má jiné podmínky než Evropa, dost jiné.

Pro každé místo na zemi jste dnes s dostatečně výkonným počítačem schopen spočíst kdy tam bude zataženo, kdy nebude foukat... důležité je si ale uvědomit o jakém místě se bavíme, jestli o Alžírsku, nebo ČR. V ČR snad ani nedáte dohromady potřebnou plochu pr 4GWp FVE.

Pletete trochu decentralizovanou výrobu a centrální řízení. To jsou dvě věci zcela rozdílné.

Každé citlivé zařízení má mít filtr na vstupu, ale také třeba na výstupu usměrňovače, má mít mezi sebou odrušené napájení citlivých snímacích obvodů a silových obvodů od jeho vlastního měniče, má mít provedenu kabeláž čidel jako stíněnou... Pokud toto nemá, tak je problém někde jinde. Navíc dnes se velká část zařízení napájí přes nějaký zdroj který má filtrační kapacity minimálně v řádu desítek tisíc uF, další věc je že se dnes už velmi často osazují spínané zdroje a jestli tam bude nějaké rušení, tak to bude rušení odpovídající pracovní frekvenci toho zdroje.

Bob
1. červen 2020, 11:02

I ta Dánská VtE bude připojena do centrální Evropské sítě. Takže, když např. bude hodně foukat a ještě přijde poryv větru, tak z bezpečnostních důvodů všechny okolní turbíny nastaví listy "do praporu" a po chvilce setrvačnosti se zastaví. To se v celé síti projeví. Chtěl bych vidět tu předpověď počasí, že se tak stane zrovna v XX hodin YY minut.

Podobně zahýbá s místní sítí 22 kV, když je tam připojena větší FVE a přechází nad ní pásy oblačnosti. Opět bych chtěl vidět tu přesnou předpověď na minuty, případně i sekundy a jak to budete vyrovnávat.

Je úplně jedno, jestli ty Vte, nebo FVE budou připojeny jedním vedením, nebo několika. Mohou mít i různé vlastníky. Když nefouká, týká se to celého pobřeží (celé Českomoravské vysočiny v našich podmínkách), I oblačnost je cca stejná na velké ploše. Těch hodně decentrálních OZE elektráren se stejně chová jako jedna velká.

Ta robotická linka samozřejmě všechny ochrany má. Největší problémy činily krátkodobé výpadky, tj. ty milisekundové "bliknutí". Ostatně to byl jeden z důvodů, proč tam nainstalovali akumulátorové úložiště.

Tyto nové technologie jsou mnohem citlivější, než klasické stroje typu starý soustruh.

Josef
31. květen 2020, 22:05

s těmi roboty no to přece záleží jak to navrhnete. Dobré zařízení musí nesmí produkovat vyšší harmonické a má jim být částečně odolné, pokud ne pak to řeší centrální filtr. Krom toho vyšší harmonické jste si tam patrně vyráběli sami provozem frekvenčních měničů....

Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se