Japonsko schválilo nový energetický plán, jádro má i nadále hrát klíčovou roli

DomůEnergetika v zahraničíJaponsko schválilo nový energetický plán, jádro má i nadále hrát klíčovou roli

Japonsko přijalo nový energetický plán, který nastavuje cíle směřování energetiky do roku 2050 a konkrétní energetický mix pro rok 2030. Podle plánu bude jaderná energie i nadále jedním z klíčových zdrojů země vycházejícího slunce.

Japonská vláda aktualizuje svou státní energetickou koncepci každé 3 roky. Toto se děje již od roku 2002 a poslední aktualizace této koncepce zdůrazňuje nutnost zajistit energetickou bezpečnost v zemi, která nemá téměř žádné vlastní zdroje fosilních paliv. Koncepce zmiňuje i snahu o čisté energii, nicméně zásadní význam stále mají kapitoly o bezpečnosti a spolehlivosti dodávek energie.

Ministerstvo energetiky představilo návrh současné aktualizace v polovině května, a od té doby se k němu mohla vyjádřit i veřejnost. Minulý týden byla koncepce schválena vládou. Tato, v pořadí již pátá, aktualizace počítá s tím, že podíl jádra na výrobě elektřiny v zemi bude v roce 2030 v rozmezí 20-22 %, 22-24 % elektřiny bude vyráběno z obnovitelných zdrojů, podíl uhlí klesne na 26 %, zkapalněný zemní plyn (LNG) bude zastoupen 27 % a poslední 3% podíl bude kryt spalováním ropy.

Cílem této aktualizace je snížit emise CO2 země o 26 % do roku 2030. Ovšem v případě Japonska není výchozí báze stanovena jako rok 1990, nýbrž jde o relativní snížení emisí k roku 2013.

Ve schválené aktualizaci se také počítá pro rok 2030 s jádrem jako důležitým zdrojem energie, který zajišťuje stabilitu sítě a dodávek elektřiny v dlouhodobém horizontu. Pro další období do roku 2050 koncepce počítá s jadernými zdroji jako jedním z potenciálních nástrojů dekarbonizace.