MAAE pomáhá zefektivnit pákistánský jaderný program

DomůEnergetika v zahraničíMAAE pomáhá zefektivnit pákistánský jaderný program

Cílem Pákistánu je výrazné rozšíření využívání jaderné energie v nadcházejících desetiletích. Regulátoři, provozovatelé elektráren a zástupci organizací zapojených do pákistánského jaderného programu se minulý měsíc zúčastnili čtyřdenního setkání v sídle Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE), aby projednali podporu země ze strany agentury.

„Pákistán těží z bezpečnostních standardů MAAE a dalších technických dokumentů, ale vždy existuje prostor pro zlepšení. Abychom dále zvýšili bezpečnost, spolehlivost a udržitelnost pákistánských jaderných elektráren, rozhodli jsme se obrátit se na agenturu MAAE pro komplexní a integrovaný národní projekt,“ řekl Ahmed Nadeem, manažer oddělení technické koordinace jaderné elektrárny Chashma.

Pákistánský národní program PAK2007

V roce 2018 byl zahájen čtyřletý projekt technické spolupráce označovaný jako PAK2007. MAAE sloučila čtyři ze svých již existujících národních projektů technické spolupráce, které podporovaly regulační orgány, provozovatele, správce odpadů a nedestruktivní zkušebny. Agentura tím spojuje všechny příslušné zúčastněné strany pákistánského jaderného programu, aby zefektivnila své pracovní postupy, snížila zpoždění a náklady, posílila spolupráci a harmonizovala své přístupy v oblasti bezpečnosti a nakládání s odpady.

Od zahájení projektu PAK2007 MAAE podporovala úsilí země vyškolit odborný personál, rozšířit infrastrukturu a navýšit výrobní kapacitu jaderných elektráren zorganizováním více než 45 misí odborníků a národních seminářů. Na těchto seminářích regulační orgány a provozovatelé dosáhli konsensu v několika provozních záležitostech, od včasnosti postupů udělování licencí a ověřování po způsob provádění inspekcí.

„Doporučení, která byla výsledkem těchto seminářů a misí odborníků, pomohla zlepšit integraci a koordinaci našich pracovních postupů a rozhodovacích procesů“, uvedl Anis Memon, ředitel jaderné elektrárny Karachi.

Jaderné elektrárny v Pákistánu

Pákistán v roce 1972 uvedl do provozu první komerční jaderný blok o elektrickém výkonu 90 MWe. Jednalo se 1. blok jaderné elektrárny Karachi s jaderným reaktorem typu CANDU.

V roce 2000 byl uveden do provozu 1. blok jaderné elektrárny Chashma. V roce 2011, 2016 a 2017 byly spuštěny v téže jaderné elektrárně další tři bloky. Všechny čtyři bloky disponují jaderným reaktorem čínského designu CNP-300. První dva bloky mají instalovaný elektrický výkon 325 MWe a novější dva  340 MWe. V této jaderné elektrárně se plánuje výstavba 5. bloku s jaderným reaktorem čínského designu HPR1000.

V jaderné elektrárně Karachi jsou ve výstavbě další dva bloky s jadernými reaktory typu HPR1000 s instalovaným elektrickým výkonem 1161 MWe. Výstavba 2. bloku byla zahájena v roce 2015 a výstavba 3. bloku v roce 2016. Uvedení do provozu je plánováno v roce 2021 a 2022.

Podle MAAE plánuje Pakistán do roku 2050 výstavbu několika dalších jaderných bloků.

Zdroj úvodní fotografie: China National Nuclear Power