Přenosová kapacita mezi Nizozemskem a Německem v listopadu vzroste o 1,5 GW

DomůEnergetika v zahraničíPřenosová kapacita mezi Nizozemskem a Německem v listopadu vzroste o 1,5 GW

Nové HVDC vedení s přenosovou kapacitou 1 500 MWe propojí německou a nizozemskou přenosovou soustavu. Plné přenosové kapacity by mělo být dosaženo během listopadu tohoto roku. Nové vedení vzniklo ve spolupráci operátorů sítí TenneT a Amprion.

Společný projekt operátorů sítí TenneT a Amprion byl zahájen v dubnu 2017. Za necelý rok a půl bylo dokončeno HVDC vedení o celkové délce 35 kilometrů. Nové přeshraniční propojení sestává ze dvou 380 kV HVDC vedení s celkovou přenosovou kapacitou 1 500 MW. První část vedení bude uvedena do provozu tento měsíc, druhá v listopadu.

Nizozemsko je v současné době největším vývozním trhem německých přebytků elektrické energie. Od začátku tohoto roku dosáhl dovoz z Německa do Nizozemska celkem 12,7 TWh. To je částečně způsobeno snížením výkonu jaderných elektráren v Belgii. Dovoz elektrické energie do zemí Beneluxu, Belgie a Nizozemska, v prvním pololetí tohoto roku prudce vzrostl. Průměrný hodinový import elektřiny z Německa do obou zemí dosahoval 6 000 MW.

Nové HVDC vedení je jedním ze tří, které mají být v oblasti Beneluxu hotové do konce 1. čtvrtletí roku 2019. Všechna tři nová přeshraniční propojení mají mít celkovou přenosovou kapacitu 3 000 MW. V únoru 2019 má být zprovozněno podmořské vedení mezi Nizozemskem a Dánskem s celkovou kapacitou 700 MW. Do konce 1. čtvrtletí 2019 má být v provozu další podmořské přenosové vedení mezi Belgií a Velkou Británií s přenosovou kapacitu 1 000 MW.

Nová přeshraniční přenosová kapacita pomůže oběma zemím Beneluxu s transformací jejich energetiky. Belgie má plány na postupné vyřazování svých jaderných elektráren a Nizozemsko postupně odstaví své uhelné elektrárny. Zvýší se propojení s trhy, jako jsou Skandinávie, Spojené království a Německo, které v příštích letech také plánují postupně vyřazovat jaderné a uhelné zdroje.