Domů
Energetika v zahraničí
První japonskou kapacitní aukci pro "čisté" zdroje ovládly plynové elektrárny
Paroplynová elektrárna Magnum v Nizozemsku
Zdroj: OLE JØRGEN BRATLAND / STATOIL

První japonskou kapacitní aukci pro "čisté" zdroje ovládly plynové elektrárny

V Japonsku proběhla první kapacitní aukce na zajištění dlouhodobých kapacitních kontraktů pro nízkoemisní elektrárny. V aukci uspěly zdroje o celkovém instalovaném výkonu 9,8 GW, přičemž největší podíl mezi úspěšnými technologiemi měly elektrárny spalující zemní plyn, které budou do 10 let od uvedení do provozu muset přejít na "čisté" palivo.

Japonsko se pomocí kapacitních aukcí snaží v předstihu zajistit plnění národních dekarbonizačních cílů. Představený systém je zaměřený zejména na obnovitelné zdroje, jaderné elektrárny, bateriová úložiště a zdroje spalující biomasu, vodík či čpavek.

Po přechodnou dobu mohou nicméně být kapacitní platby placeny také elektrárnám spalujícím zemní plyn. Podmínkou je garance přechodu na "čistá" paliva, jako jsou například zelený vodík či čpavek, do 10 let od uvedení do provozu.

Z výsledků první kapacitní aukce, o kterých informoval zahraniční server Argus, vyplývá, že právě plynové elektrárny opanovaly první proběhlou kapacitní aukci. Z celkového zajištěného řiditelného výkonu ve výši 9,8 GW připadalo téměř 6 GW právě na elektrárny spalující zemní plyn.

Ty si zajistily financování prostřednictvím kapacitních plateb ve výši 1,3 miliard dolarů za období 20 let. Zdroje budou nicméně muset během provozu vracet 90 % ze svého zisku plynoucího z prodeje elektřiny na velkoobchodním trhu či z poskytování podpůrných služeb.

"Vítězné projekty plynových elektráren musí být uvedeny do provozu do šesti let a okamžitě začít s postupným přechodem na čistá paliva, který musí být završen do 10 let po uvedení do provozu," uvedl Argus.

Argus dodal, že mezi zbylé úspěšné projekty patří 1,1 GW bateriových úložišť, 1,3 GW jaderných elektráren, 770 MW elektráren spoluspalujících čpavek, 55 MW elektráren spoluspalujících vodík, 199 MW biomasových elektráren a 577 MW vodních elektráren.

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(5)
Petr Hariprasad Hajič
5. květen 2024, 03:59

A kde jsou FVE a VtE? Co jsem se tak díval, tak Japonsko má instalováno asi 90GW FVE. Pokud by byly kombinované s bateriemi, nemůžou do této kategorie kapacitních zdrojů, tedy backupů (výkonových rezerv), také patřit?

Pravoslav Motyčka
5. květen 2024, 12:44

Japonsko je ostrov , což je z hlediska el. sítě velký problém pokud zde chcete integrovat nestabilní OZE. Protože není dobře propojeno s okolím. ( Podmořský kabel s jižní Koreou má jen malou přenosovou kapacitu)

Další věcí je předpotopní Japonská síť Japonci nemají synchronizovanou síť na celém ostrově , ale 2 regionální sítě jednu s frekvencí 60 HZ a druhou s 50Hz navíc jejich napětí pro rozvod sítě spotřebitelům je jen 100V to je dost velký problém pro integraci FVE protože přenosové ztráty na NN jsou 5,29 násobné proti naší hladině 230V. To samozřejmě limituje střešní instalace FVE.

Petr Hariprasad Hajič
5. květen 2024, 14:26

Japonci jsou snad ještě víc konzervativní než my. Nemají skoro žádné přírodní fosilní zdroje, všechno dováží, ale jedou pořád na plyn a na uhlí. Ten plyn se dá pochopit, paroplynové elektrárny mají vysokou účinnost a je možné přejít na zelený vodík, ale i tak je podíl fosilních paliv velmi vysoký. Nevím, proč mají tak málo VtE, ale ani do budoucna s nějakým větším rozvojem nepočítají.

Jan Kopecký
8. květen 2024, 07:31

Japonci si cení krásy přírody a krajiny a proto nemají VTE. A po te pohádce o zeleném vodíku prosím ještě tu o kůzlátkách, prosím.

Vítězslav Novák
5. květen 2024, 17:29

Je to ještě horší - Japonsko jsou ostrovy(pl.), takže propojení je komplikované i mezi jednotlivými částmi Japonska.

Celkem to objasňuje japonskou účast v ruských projektech Sachalin, které se Japonsko odmítá vzdát navzdory nátlaku ze strany USA.

Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se