Studie: Pro dosažení cílů by USA měly přijmout uhlíkovou daň a podporovat elektrifikaci