Studie: Do roku 2050 musí být plyn ve Spojeném království plně dekarbonizovaný

DomůEnergetika v zahraničíStudie: Do roku 2050 musí být plyn ve Spojeném království plně dekarbonizovaný

Závěrem zprávy britského think-tanku Bright Blue je, že se Spojené království do roku 2050 musí zbavit zemního plynu jako fosilního paliva, pokud má země splnit své dlouhodobé cíle v oblasti boje proti změně klimatu. Informoval o tom portál Euractiv.

Zpráva s názvem Pressure in the pipeline: decarbonising the UK’s gas říká, že poptávka po zemním plynu v teplárenském sektoru musí být snížena. Zároveň vyzývá, aby vláda povzbudila dodávky nízkouhlíkových plynů. Tuto zprávu vydal think-tank Bright Blue, který je sblížený s vládnoucí Konzervativní stranou. Podle zprávy je spalování zemního plynu zodpovědné za 35 % veškerých emisí skleníkových plynů Spojeného království.

„Spojené království musí být během nadcházejících tří dekád plně dekarbonizované, pokud chce splnit současné a pravděpodobné budoucí právně závazné cíle snížení emisí.“

Wilf Lytton, seniorní výzkumník Bright Blue a spoluautor zprávy

Podle Lyttona to znamená, že zemní plyn musí být téměř úplně odstraněn ze soustavy do roku 2050, ideálně pak ještě dříve. Splnění tohoto je nutné pro zabránění zvýšení teploty nad 1,5 ºC. Možným způsobem, jak zemní plyn z energetického mixu země odstranit, by bylo vytvoření trhu s nízkouhlíkovými plyny.

Řešením je postupné zvyšování podílu nízkouhlíkových plynů

Více než 80 % britských domácností je závislé na zemním plynu ve vytápění a vaření. Zaměření se na emise v této oblasti je tedy klíčové. Stále jsou zde ale významné překážky. Momentálně v Británii nejsou žádné pobídky k investování do nízkouhlíkových plynů, což podkopává dekarbonizaci celého sektoru. Expertní orgán britské vlády National Infrastructure Commission odhaduje, že kumulativní náklady dekarbonizace teplárenského sektoru budou do roku 2050 120 – 300 miliard liber (3 523 – 8 807 miliard korun).

Jako řešení zpráva navrhuje pokračující míchání čím dál vyšších podílů nízkouhlíkových plynů do soustavy a zároveň implementaci opatření, která sníží spotřebu. Hlavním doporučením zprávy je zavedení požadavku pro dodavatele plynu na dodávání plynu s čím dál vyšším podílem nízkouhlíkových plynů.

Ve větším využívání nízkouhlíkových plynů ovšem kromě dalšího brání například bezpečnostní opatření. Nyní je v Británii možné mít v soustavě plyn s maximálním obsahem 0,1 % vodíku. Dále by bylo nutné změnit požadavky týkající se spalného tepla. Tyto požadavky totiž nyní limitují využití různých nízkouhlíkových plynů.