EIB: Klimatickou změnu zpochybňuje velmi malá část obyvatel EU

DomůŽivotní prostředíEIB: Klimatickou změnu zpochybňuje velmi malá část obyvatel EU

Evropská investiční banka (EIB) provedla s 25 tisíci občany členských zemí EU, USA a Číny veřejný průzkum týkající se změny klimatu. Dle výsledků mají občané těchto zemí podobné postoje k tématům týkajícím se klimatu.

Evropská investiční banka (EIB) ve spolupráci s výzkumnou společností YouGov provedla veřejný průzkum s 25 tisíci občany členských zemí EU, USA a Číny týkající se změny klimatu. Dle výsledků průzkumu mají občané těchto zemí podobné postoje k tématům týkajícím se klimatu.

„Strategická vize Evropy o prosperující, konkurenceschopné a klimaticky-neutrální ekonomice do roku 2050 naznačuje, že klimatické neutrality může být dosaženo prostřednictvím významných investic. Klimatický průzkum EIB ukazuje, že jednotliví občané vítají vůdčí roli mezinárodních institucí v boji proti změně klimatu. … Jako klimatická banka EU se EIB těší na posilování podpory implementace Pařížské dohody s globálními partnery,“ uvedla Emma Navarrová, viceprezidentka EIB pro oblast financování klimatu a životního prostředí.

Většina lidí se klimatické změny obává

Při srovnání občanů EU, USA a Číny se Evropané mnohem více obávají negativních dopadů klimatické změny. 78 % Evropanů říká, že jsou znepokojení nebo mají obavy z klimatické změny. V Číně to bylo 65 % dotazovaných a 63 % v USA.

Procento respondentů, kteří řekli, že jsou znepokojení, nebo se obávají klimatické změny. Zdroj: EIB

Největší podíl lidí, kteří si myslí, že klimatická změna je způsobena (především) lidskou činností, se nachází v jižní Evropě.

Procento respondentů, podle kterých je klimatická změna způsobena (především) lidskou činností. Zdroj: EIB

V EU klimatickou změnu zpochybňuje jen 1 % lidí

Podobně je zde pouze velmi malé procento skeptických obyvatel EU, Číny a USA, kteří si nejsou jisti, že klimatická změna probíhá, nebo ji úplně zpochybňují. Konkrétně v případě EU si 6 % není jistých a 1 % existenci klimatické změny zpochybňuje.

Procento respondentů, kteří řekli, že si nejsou jistí, nebo zpochybňují existenci klimatické změny. Zdroj: EIB

Vlády za boj proti změně klimatu nenesou primární zodpovědnost

Podle většiny respondentů by občané a mezinárodní organizace jako OSN, Světová banka, či EIB měli stát v čele boje proti změně klimatu. Menší důraz je kladen na zodpovědnost místních a národních vlád, společností a korporací.

Tři nejčastější entity, které respondenti identifikovali, že mají mít nejdůležitější roli v boji proti změně klimatu. Zdroj: EIB