EIA: Počet obnovitelných zdrojů kombinovaných s bateriovým úložištěm v USA prudce poroste

DomůAkumulace energieEIA: Počet obnovitelných zdrojů kombinovaných s bateriovým úložištěm v USA prudce poroste

Rostoucí podíl obnovitelných zdrojů klade vyšší požadavky na řízení energetických sítí, přičemž bateriová úložiště jsou jednou z variant, jak jejich integraci usnadnit. S klesajícími cenami bateriových úložišť je tak jejich výstavba čím dál tím atraktivnější.

Výstavba hybridních systému kombinujících obnovitelné zdroje s bateriovým úložištěm je v posledních letech na vzestupu. Podle dat americké vládní agentury U.S. Energy Information Administration (EIA) bylo v loňském roce v USA v provozu 53 takovýchto zařízení, zatímco v roce 2016 se jednalo o pouhých 19 zařízení. Tento trend by měl nadále pokračovat, přičemž v současné době je plánováno do roku 2023 uvést v zemi do provozu dalších 56.

Počet a výkon provozovaných a plánovaných obnovitelných zdrojů kombinovaných s bateriovým úložištěm v USA. Zdroj: EIA

Přestože nejčastěji udávaným důvodem výstavby bateriového úložiště je akumulace přebytečné výroby, většina bateriových úložišť plní více funkcí. Druhou nejčastější fukncí bateriových úložišť kobinovaných s obnovitelným zdrojem je regulace frekvence, která pomáhá udržovat stabilitu soustavy. Dále jsou úložiště využívány k omezení odběrových špiček nebo také fungují jako záložní zdroje.

Služby poskytované velkými bateriovými úložišti v USA, která se nachází u obnovitelných zdrojů. Zdroj: EIA

V současné době se více než 90 % hybridních systému podle EIA nachází v pouhých 9 státech USA, přičemž bezmála povolina ve státě Texas. Většinu výkonu přitom tvoří pouhých 10 velkých zařízení. V současné době tvoří hybridní úložiště přibližně 25 % veškerých velkých bateriových úložišť v USA.

Výkon provozovaných a plánovaných obnovitelných zdrojů kombinovaných s bateriovým úložištěm v USA. Zdroj: EIA

Přestože počet hybridních úložišť roste, bateriemi je stále vybavená pouze velmi malá část obnovitelných zdrojů. V případě solárních elektráren se dle EIA jedná o 2 % výkonu, v případě větrných o pouhé 1 %.

Podle dat reportovaných agentuře by budoucí projekty měly mnohem větší než současné. Jeden z plánovaných projektů, Gemini Solar, by měl dosáhnout kombinovaného výkonu přes 1 GW.

Zdroj úvodní fotografie: Vattenfall