Největší britská elektrárna Drax plánuje ukončit spalování uhlí již v příštím roce

DomůElektrárny v EvropěNejvětší britská elektrárna Drax plánuje ukončit spalování uhlí již v příštím roce

Největší britská elektrárna Drax, která od roku 2013 postupně přechází z uhlí na biomasu, plánuje ukončit spalovaní uhlí již v roce 2021, tedy 4 roky před vládou stanoveným termínem pro ukončení výroby elektřiny z uhlí. V současné době již 4 ze 6 bloků spalují pouze biomasu, poslední dva uhelné bloky by však měly zůstat v záloze do roku 2022.

Britská elektrárna Drax je se svými 6 bloky, každém o instalovaném výkonu 645 MW, nejvýkonnější elektrárnou v zemi. Ještě donedávna byla zároveň i největší uhelnou elektrárnou ve Spojeném království, nicméně v posledních několika letech byly 4 ze 6 bloků přebudovány na spalování biomasy.

Spalování velkých objemů biomasy dovážené ze Severní Ameriky se nicméně nezamlouvá některým ekologickým organizacím, kdy aktivisté z Biofuelwatch dříve označili udělení certifikátu o udržitelném nakládání s biomasou pro společnost Drax za podvod.

„Rozhodnutí přestat využívat uhlí v elektrárně Drax přichází po důkladném zhodnocení jejího provozu. Drax očekává, že po březnu 2021 uhlí nebude využíváno, ale zajistí, aby zbývající dva uhelné bloky byly v souladu s kontrakty v rámci kapacitního trhu k dispozici do září 2022,“ uvedla společnost v tiskové zprávě.

Když nulové emise nestačí

Skupina Drax Group, která elektrárnu provozuje, před 2 lety představila projekt zachytávání emisí uhlíku. Kombinace spalování biomasy spolu se zachytáváním emisí CO2 má díky „záporným“ emisím pomoci naplnit klimatické cíle.

Faktem, který zhoršuje celkovou ekologickou stopu v konkrétním případě elektrárny Drax, je již zmíněný dovoz biomasy na velkou vzdálenost přes oceán až z USA.