Výroba elektřiny se zápornými emisemi? V Anglii spouští pilotní projekt zachytávání emisí uhlíku

DomůEmise CO2Výroba elektřiny se zápornými emisemi? V Anglii spouští pilotní projekt zachytávání emisí uhlíku

Skupina Drax Group představila projekt zachytávání emisí uhlíku ve své elektrárně Drax v North Yorkshire, která byla zčásti konvertována na spalování biomasy. Kombinace spalování biomasy spolu se zachytáváním emisí CO2 má díky „záporným“ emisím pomoci naplnit klimatické cíle. V rámci první fáze Drax ověří, že technologie vyvinutá společností C-Capture bude v praxi fungovat.

Britská společnost Drax Group oznámila spuštění pilotního projektu technologie zachytávání uhlíku BECCS (Bio-Energy Carbon Capture and Storage) ve spolupráci se společností C-Capture. Testování technologie bude probíhat v elektrárně Drax v hrabství North Yorkshire, bloky této původně uhelné elektrárny provozovatel postupně transformuje na spalování biomasy. Konverzí prošly 3 z 6 bloků, čtvrtý by měl být v provozu do konce roku 2018.

Elektrárna Drax s celkovým instalovaným výkonem 3 870 MW byla od roku 2007 (22,16 milionu tun CO2) do roku 2016 největším emitentem CO2 v Británii.

Záporné emise CO2

Projekt, do kterého Drax Group investuje 400 tisíc liber (zhruba 12 milionů korun) má za cíl uložit více CO2 než vypouští do ovzduší, a pomáhat tak „zápornými“ emisemi k naplnění klimatických cílů. Do „záporných“ emisí CO2 je započítán celý cyklus – tedy i ukládání uhlíku v biomase, která je následně spalována, a uvolňované CO2 extrahováno a skladováno.

Schéma zachytávání emisí CO2 (Zdroj: Drax)

„Pokud chce svět dosáhnout cílů Pařížské dohody a usilovat o čistší budoucnost, je třeba záporných emisí, a BECCS je technologií, která nám jich pomůže dosáhnout,“ uvedl generální ředitel Drax Group, Will Gardiner.

Faktem, který zhoršuje celkovou ekologickou stopu v konkrétním případě elektrárny Drax, je, že spalovaná biomasa se dováží přes oceán až z USA.

Akademické řešení

Společnost C-Capture, která dodá technologii pro ukládání uhlíku, byla založena při katedře chemie na University of Leeds. Během první fáze chce společnost ověřit, že technologie je použitelná v praxi na konkrétní elektrárně. Kromě toho C-Capture prozkoumá možnosti opětovného využití technologie odsíření bloků, které již přešly na spalování biomasy, u které je podíl síry výrazně nižší než u uhlí a odsíření je tak nadbytečné.

„Vyvinuli jsme úplně novou chemickou technologii pro zachytávání CO2 a dokázali jsme, že by měla být vhodnou pro zachytávání uhlíku vytvářeného při bioenergetických procesech. Klíčovou částí je přesunout ji teď z našich zařízení do reálného světa – do Drax,“ řekl Chris Rayner, zakladatel C-Capture a profesor organické chemie na University of Leeds.

Pokud bude první fáze úspěšná a potvrdí se účinnost nové technologie, měla by být ještě na podzim tohoto roku do elektrárny instalována jednotka, která bude emise CO2 zachytávat.