Bloomberg NEO 2018: Větrné a solární elektrárny budou v roce 2050 vyrábět 50 % elektřiny

DomůElektřinaBloomberg NEO 2018: Větrné a solární elektrárny budou v roce 2050 vyrábět 50 % elektřiny

Bloomberg vydal ekonomickou analýzu New Energy Outlook (NEO) pro rok 2018, která se zabývá elektroenergetickým sektorem na globální úrovni do roku 2050. Mezi hlavní zjištění analýzy patří mimo jiné významný očekávaný růst podílu solárních a větrných elektráren (na 50 % do 2050) a prudký pokles podílu uhelných elektráren (na 11 % do 2050) na globální výrobě elektřiny. 

Aktuální analýza New Energy Outlook se zaměřuje na aktuální technologie, které ženou změny na trzích a v byznys modelech v celém sektoru. Těmito technologiemi jsou například fotovoltaické elektrárny, větrné elektrárny na moři nebo bateriové systémy. Kromě dalšího analýza zohledňuje faktory, jako jsou očekávaná změna poptávky po elektřině, rozvoj elektromobility, role klimatizací a obecně rostoucí význam role spotřebitelů v sektoru energetiky.

50 % do roku 2050

Podle Bloomberg bude celkový globální podíl větrných a solárních elektráren na výrobě elektřiny téměř 50 % do roku 2050. Hlavními důvody pak budou prudký pokles nákladů a nástup čím dál tím levnějších bateriových systémů. Náklady průměrné fotovoltaické elektrárny do roku 2050 poklesnou o 71 %. Podobně NEO očekává také pokles nákladů větrných elektráren, a to o 58 %.

Předpokládaný vývoj světového elektroenergetického mixu do roku 2050. Zdroj: Bloomberg New Energy Outlook 2018

Budoucnost uhlí a plynu

Uhlí podle analýzy bude mít na světovém elektroenergetickém mixu v roce 2050 podíl pouze 11 %. Nyní je podíl uhlí 38 %. Hlavními příčinami bude uzavírání uhelných elektráren a zároveň jejich postupné vytlačování jinými zdroji. Zprvu to podle analýzy budou levné větrné a solární elektrárny a poté také bateriové systémy. Report odhaduje, že výroba elektřiny z uhlí dosáhne světového vrcholu kolem roku 2027.

Přestože instalovaný výkon plynových elektráren po světě bude růst, globální spotřeba plynu v elektroenergetice zůstane relativně stabilní, jelikož plynové elektrárny budou využívány primárně jako špičkový zdroj nebo k vyrovnávání výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů. Analýza predikuje, že v Evropě využití plynu dramaticky poklesne. Využití plynu naopak poroste v Číně a po roce 2040 také v Indii.

Elektromobilita

Podíl elektromobilů na prodaných osobních automobilech je nyní přibližně 1,8 %. NEO očekává, že do roku 2040 se tento podíl zvýší až na 55 %. Tento rozvoj elektromobility globálně přidá přibližně 3 461 TWh poptávky po elektřině do roku 2050. Toto bude odpovídat asi 9 % celkové poptávky po elektřině. Analýza očekává, že v Německu přitom tento podíl bude mnohem vyšší. Konkrétně odhaduje podíl elektromobilů na celkové poptávce po elektřině v zemi na 24 %.