Německo hlásí rekordně spolehlivé dodávky elektřiny, násobně lepší než ČR

DomůElektřinaNěmecko hlásí rekordně spolehlivé dodávky elektřiny, násobně lepší než ČR

Dodávky elektřiny v Německu byly loni podle informací tamního energetického regulátora nejspolehlivější od roku 2006, kdy byly poprvé zaznamenávány ukazatele o průměrné době přerušení dodávek elektřiny (SAIDI). Ve srovnání s ČR je tento parametr násobně nižší. 

Německo se podle údajů tamního energetického regulátora může pyšnit vysoce kvalitními dodávkami elektřiny. Výsledek je dokonce nejlepším za posledních 14 let. Podle prezidenta Bundesnetzagentur Jochen Homanna se jedná o důkaz, že zvyšující se podíl decentrálních zdrojů ani nyní nemá dopad na kvalitu dodávek elektřiny:

Transformace energetiky a zvyšující se podíl decentrálních zdrojů ani nyní nemá negativní dopad na kvalitu dodávek elektřiny,“ uvedl Jochen Homann, prezident Bundesnetzagentur, která je německým regulačním úřadem pro energetiku.

Kvalita dodávek elektřiny se určuje především podle ukazatelů SAIFI a SAIDI, které vyjadřují, po jakou dobu v určeném období neměli zákazníci přístup k dodávkám elektřiny, resp. kolikrát u nich došlo k přerušení dodávek ve stanoveném období v případě ukazatele SAIFI.

Průměrný zákazník v Německu tak v roce 2019 měl přerušeny dodávky pouze na 12 minut a 12 vteřin, což je výsledek o téměř dvě minuty nižší než v roce 2018. Z dat zveřejněných na stránkách BNetzA lze navíc vyčíst, že trend je spíše klesající, což indikuje zlepšující se spolehlivost dodávek elektřiny (pozn. německý regulátor při výpočtu SAIDI zohledňuje pouze neplánované přerušení dodávek bez zohlednění mimořádných událostí).

Průměrná doba přerušení dodávek elektřiny zákazníkům od roku 2006 Zdroj: Data BNetzA
Průměrná doba přerušení dodávek elektřiny zákazníkům od roku 2006 Zdroj: Data BNetzA

Údaje o průměrné době přerušení dodávek elektřiny zveřejňuje každoročně ve zprávě o kvalitě i český Energetický regulační úřad. Za rok 2019 byl ukazatel vyčíslen na 258 min. Statistiky ERÚ ovšem do výpočtu SAIDI zahrnují i dobu trvání plánovaného přerušení dodávek, včetně mimořádných událostí.

Nejnižší ukazatel SAIDI byl tradičně v distribuční soustavě společnosti PREdistribuce, což je způsobeno především tím, že v této soustavě je významný podíl kabelového vedení.

Spolehlivost dodávek v Německu je především určena tím, že je zde podstatně vyšší podíl vedení kabelových. Podle údajů asociace BDEW je pouze 18 % délky elektrického vedení vedeno nadzemním vedením.

Výpočet SAIDI a SAIFI není v EU harmonizován

Je přitom nutné doplnit, že  metodika výpočtu nemusí být v každé zemi stejná, jelikož na úrovni Evropské unie dosud nebyl stanoven jednotný postup výpočtu ukazatelů SAIDI a SAIFI. Rozdíly mohou být například v tom, zda jsou při výpočtu zohledněny i plánované výpadky dodávek nebo přerušení dodávek na všech napěťových úrovních.

Evropské srovnání spolehlivosti dodávek uskutečnila Rada evropský energetických regulátorů (CEER) v roce 2018, se zohledněním údajů z roku 2016.

Ze srovnání dat z roku 2016 vyplývá, že při použití stejné metody, jakou využívá Český regulátor, byla doba přerušení dodávek v Německu 23,55 minut, zatímco v ČR byl stejný ukazatel 258,29 minut. Naopak při využití metody Německého regulátora byl ukazatel SAIDI v roce 2016 v Německu 12,8 minuty, zatímco v ČR 73 minut.

Zdroj úvodního obrázku: Pixabay.com

EDIT 26.10.2020: Doplněna informace o způsobu výpočtu SAIDI ERÚ a BNetzA v pátém a šestém odstavci a  část o studii CEER a harmonizaci výpočtu SAIDI a SAIFI