Velké plynové motorgenerátory jsou v USA stále běžnější, rostou zejména ve státech s vysokým podílem OZE

DomůElektřinaVelké plynové motorgenerátory jsou v USA stále běžnější, rostou zejména ve státech s vysokým podílem OZE

Velké motorgenerátory poháněné spalovacím motorem, které často slouží jako záložní či nouzové zdroje energie, jsou ve Spojených státech amerických v posledních letech stále populárnější. Motorgenerátory spalující zemní plyn jsou vzhledem k jejich flexibilitě a relativně nízkým cenám plynu stále častěji využívány pro vyvažování proměnlivé výroby elektřiny v obnovitelných zdrojích.

Ke konci loňského roku dosahoval výkon motorgenerátorů podle dat americké vládní agentury U.S. Energy Information Administration (EIA) v průměru 4 MW. Oproti běžné spalovací turbíně s 56 MW či paroplynovým blokům s 166 MW se sice jedná o zlomek výkonu, nicméně díky jejich modularitě je v jednom bloku běžně využíváno několik motorů. Motorgenerátory podle EIA představují zhruba 1 % veškerého instalovaného výkonu v plynových zdrojích v USA.

Na začátku této dekády výkon průměrného motorgenerátoru v USA podle EIA běžně nepřevyšoval 9 MW, nicméně v posledních letech jsou instalovány motory o výkonu až 19 MW. Několik takto výkonných motorů, konkrétně 12 motorgenerátorů o výkonu 18,8 MW, tvoří v současné době nejvýkonnější elektrárnu se spalovacími motory v USA. Denton Energy Center, které bylo zprovozněno loni v létě u Dallasu, tak disponuje celkovým výkonem 225 MW.

Roční přírůstky instalovaného výkonu v motorgenerátorech v USA podle paliva. Zdroj: EIA

Motory jako vhodný doplněk k intermitentním OZE

Jedněmi z hlavních výhod spalovacích motorů jsou schopnost rychlé změny výkonu, rychlého startu a provozu při částečném zatížení, díky čemuž jsou stále častěji využívány jako doplněk k solárním či větrným elektrárnám.

Není tak žádným překvapením, že elektrárenské bloky tvořené velkými plynovými motory se často nachází ve státech s vysokým podílem obnovitelných zdrojů.

Největší část výkonu, 910 MW, tedy přibližně pětina veškerého výkonu  plynových motorů v USA, se podle EIA nachází ve státu Texas, který rovněž disponuje největším instalovaným výkonem ve větrných elektrárnách ze všech států USA. Další v pořadí jsou s 564 MW Kansas a s 398 MW Kalifornie, které rovněž disponují vysokým výkonem v intermitentních obnovitelných zdrojích.

Instalovaný výkon motorgenerátorů ve vybraných státech USA (předběžná data k lednu 2019). Zdroj: EIA