Elektromobilita a emise CO2 v dopravě: Řešení nebo součást problému?