Domů
Emise CO2
Emisní povolenka a uhlíkové clo, dvě zbraně EU v boji se skleníkovými plyny
Pohled na uhelnou elektrárnu společnosti PGE v blízkosti dolu Turow od české vesnice Uhelná. Foto: Martina Patočková
Zdroj: Martina Patočková

Emisní povolenka a uhlíkové clo, dvě zbraně EU v boji se skleníkovými plyny

Emise CO2
7 komentářů
18. září 2023, 12:15
Ekonews.cz

V roce 2005 zavedla Evropská unie poplatky za znečišťování ovzduší s cílem omezit emise skleníkových plynů. Od té doby se systém emisních povolenek vyvíjí a rozšiřuje na další sektory.

Systém emisních povolenek (tak zvaný ETS), který je součástí balíčku opatření Fit for 55, byl zpočátku zaměřen především na průmysl (elektrárny, ropné rafinérie, železárny, cementárny, koksovny).  Povolenku za každou vypuštěnou tunu CO2 si muselo podle údajů EU zakoupit již více jak deset tisíc podniků.

Tato povinnost má firmy motivovat k tomu, aby emise snižovaly. Celkem je do systému zahrnuto podle zprávy Evropské komise za rok 2021 zhruba 36 procent emisí skleníkových plynů produkovaných v Evropské unii.

Postupně však tempo snižování emisí přestalo stačit a evropské státy se dohodly na ambicioznějších klimatických cílech. EU proto přistoupila jak k přísnějším emisním stropům, tak k omezenějšímu přidělování povolenek zdarma a hlavně rozšíření na další sektory. A to jak ve větší míře na leteckou dopravu, námořní dopravu či na spalovny komunálního odpadu, tak od roku 2027 na silniční dopravu a budovy.

Emisní strop si přitom můžeme představit jako maximální množství emisí, jež mohou regulované subjekty vypustit. Odpovídá tak množství vydaných povolenek. To se se každoročně snižuje, aby bylo zajištěno plnění cíle EU v oblasti snižování emisí. Pro představu, zatímco v roce 2005 bylo vydáno 2,5 miliardy emisních povolenek, letos je to zhruba o jednu miliardu méně. Pokles se přitom podle plánu EU počínaje příštím rokem ještě zrychlí.

Jak se vyvíjela cena povolenky

Zásadní přitom je cena emisní povolenky. Ta se odvíjí od jejího obchodování, tedy od nabídky a poptávky po nich. Cena postupně s různými výkyvy rostla na dnešních zhruba 90 euro za tunu ekvivalentu oxidu uhličitého.

V prvních letech však byla její cena nízká a podniky netlačila do změny. Proto EU přišla s tak zvaným systémem tržní rezervy, do které 24 procent povolenek odčerpala. Nyní byla v rámci poslední reformy celého systému její platnost prodloužena až do roku 2030.

Poslko emise CO2
Ilustrační foto

Nyní už je cena povolenky tak vysoká, že činí například uhelné elektrárny v brzké době nekonkurenceschopnými. Podobný dopad bude mít systém emisních povolenek i na další průmyslové výroby, které patří k těm největším znečišťovatelům.

Tyto dopady jsou ale postupné a nepřichází najednou. Řadě podniků povolenky byly a nadále jsou přidělovány zdarma, a to proto, aby nepřesunuly výrobu do zemí s mírnějšími pravidly ochrany ovzduší anebo nezkrachovaly pod vlivem levnější konkurence.

I s tím však evropský systém počítá, a proto bude zavedeno tak zvané uhlíkové clo. Nejde o clo v pravém slova smyslu, ale o systém vyrovnávání uhlíku na hranicích (tak zvaný CBAM, carbon border adjustment mechanism). Cílem je zatížit výrobky, které se do Evropy dováží ze zemí s méně ambiciózními klimatickými cíli a které tak jsou v konkurenční výhodě vůči produktům z Evropské unie.

Takže zatímco na jedno straně bude klesat množství povolenek poskytovaných evropským podnikům zdarma (na nulu v roce 2034), na straně druhé bude postupně na další a další obory zaváděno uhlíkové clo. První na řadě, od roku 2026 bude šest komodit, jako je ocel, hliník, vodík, cement, elektřina a hnojiva. Už od roku 2024 ale budou muset firmy o těchto dovážených komoditách reportovat.

Povolenky i na lodě, budovy, silnice

Pod regulační systém povolenek spadá navíc stále větší počet oborů. Počínaje příštím rokem bude platit (s postupným náběhem) i na námořní dopravu a stejně tak na emise ze spaloven komunálního odpadu.

Úpravy se dočkala i letecká doprava. Zde byla většina povolenek zatím společnostem přidělována zdarma, což má do roku 2026 skončit. Zatím se však systém emisních povolenek stále týká jen letů v rámci Evropského hospodářského prostoru. Ale i na mezinárodní úrovni probíhají jednání, jak snižovat emise i u letů mimo Evropu.

Koncem loňského roku EU dále schválila rozšíření systému emisních povolenek na budovy a silniční dopravu, tzv ETS 2. Ten má přitom fungovat odděleně od prvního systému a cena povolenky by podle prvních informací měla být zhruba poloviční, kolem 45 eur za tunu oxidu uhličitého.

Emise skleníkových plynů v těchto sektorech mají do roku 2030 klesnout o alespoň 43 procent (ve srovnání s rokem 2005). Podle propočtů by tak při této ceně měli například motoristé připlatit za litr benzínu 2,5 koruny.

Povolenky nejsou EU specialita

Emisní povolenky, jak jejich kritici někdy uvádí, nejsou přitom jen evropská specialita. Dnes už jsou tyto systémy rozšířeny i v jiných částech světa. Podobné systémy jako je EU ETS fungují také v Austrálii, na Novém Zélandě či v některých provinciích Kanady. K těm nejvíce důvěryhodným a respektovaným patří ale kromě evropského britský systém či dva americké funkční systémy (v Kalifornii a RGGI ve státech jako Delaware, Maine či Connecticut).

Možná překvapivě zavedla emisní povolenky od roku 2013 pro některá města i Čína, od roku 2021 celonárodně. Od té doby jde o největší povolenkový systém na světě, který zahrnuje zhruba třicet procent čínských emisí.

Emise CO2 EU ETS
Ilustrační foto

Některé země pak zpoplatňují emise skleníkových plynů s pomocí uhlíkové daně. Na celém světě funguje systémů zpoplatňujících různým způsobem emise zhruba šedesát.

Partnerem speciálu Jak na emise je společnost CO2IN.

Převzato z internetového portálu EkoNews.cz, webu o byznyse a udržitelnosti.

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(7)
Zbyněk Poisl
18. září 2023, 12:19

Další dva absurdní nesmysly, které klimatu nepomohou a evropany přivedou do hlubší existenční krize. CO2 produkovaný lidstvem, má téměř nulový vliv na klima! Snížení jeho produkce se na klimatu projeví nejspíše za několik staletí!

Pravoslav Motyčka
18. září 2023, 20:54

Docela by mě fakt zajímalo jaký ten vliv ve skutečnosti je. Hlavní příčinou změn klimatu je slunce ,tam je člověk bez vlivu , dalším je znečištění - pokles způsobil oteplení planety, dalším hybatelem je vodní pára - polovina vody v řekách je dnes spotřebována lidmi , to odpařené množství je enormní a vede k oteplení , pak je CO2 ?? a metan. Další vliv je teplo emitované člověkem ze spalování fosilních paliv nebo jaderných zdrojů a další velký vliv je změna albeda. Kdyby se někdo chtěl serióně zabývat snížením globálních teplot , pak asi prvním opatřením by měl být světlý asfalt a bílé střechy budov - téměř nic by to nestálo.

Zdeněk
18. září 2023, 12:39

Můj soused již reagoval na zavedení povolenek pro vytápění.

Začal na zahradě hromadit starý nábytek a palety a večer je již občas cítit charakteristický zápach. Odpovídá jednoduše: Nemám na drahé topení, tak se vracím k topení čím se dá. Kontrolu do domu nepustím a vy se třeba pose***.

Tak, jako soused, děkuji naší/EU vládě za ekologizaci.

Ivan Novák
18. září 2023, 12:40

Sdělení, že povolenky uplatňují i jiné země, je bez uvedení cen bezcenné

Ondřej
18. září 2023, 13:43

Ve skutečnosti cenu povolenek absorboval trh, takže zvýšené náklady platí automaticky spotřebitel. Dnes je povolenka za 85 euro a všichni ji v poklidu platíme. Ať už přímo, nebo prostřednictvím ostatních energií nebo nákladů. Co by se mohlo dříve vyprodukovat v EU a je zatíženo emisemi, vyprodukuje se jinde (v Číně, Africe, Asii) s odpovídajícími emisemi a převeze se (opět s emisemi) k nám do Evropy. A my se prsíme, jak jsme v EU opět produkci CO2 zmenšili. Cesta např. plastikového nápojového brčka koupeného za pro evropu bezkonkurenční cenu přes Aliexpress a dovezeného lodí z Číny je zářným příkladem.

Pravoslav Motyčka
18. září 2023, 19:52

Až zavedou to clo , tak ostatní státy zavedou reciproční cla na evropské zboží , tím klesne vývoz a dojde k dalšímu pádu hodnoty eura a samozřejmě i koruny. Poslední roky se tady rozvíjí hlavně chudoba a jak je vidět toto tempo bude dále pokračovat.

JVr
19. září 2023, 10:29

Recipročních cel bych se tolik nebál. Protože ony budou na určité specifické výrobky (hliník, železo apod.), které jsou energeticky náročnější a v těch není EU schopna těm ostatním zemím konkurovat. Tzn. ony nebudou tyto výrobky od EU kupovat. Cílem těch cel je spíše zajistit výrobcům z EU konkurenci v rámci EU trhu nikoliv na jiných trzích.

Pokud by EU chtěla zajistit konkurenci těchto energeticky náročných odvětví i mimo EU musela by jim dotovat cenu vstupních energií, ale pak by se to nejspíš setkalo s recipročními cly.

Tzn. důsledek těchto cel bude samozřejmě na peněženky EU občanů, kteří logicky to clo zaplatí. Také to může vést ke zdražení některých výsledných produktů, které bude EU vyrábět – auta, kola apod. Což zase povede ke snížení výrobků EU mimo EU.

Na druhou stranu lze očekávat, že tato cla budou nutit státy mimo EU také snižovat emise CO2, aby bylo clo na jejich výrobky sníženo…

Obecně EU nemůže do budoucna očekávat, že bude významně schopna konkurovat v základní výrobě zbytku světa a musí svou ekonomiku přeorientovat na dodávání výrobků a služeb s významnou přidanou hodnotou. Avšak s tím, že základní výrobní řetězce si díky těmto opatřením bude schopna pravděpodobně uchovat a nebude nucena spoléhat na dovoz všeho ze zahraničí (Rusko, Čína, Blízký východ, Afrika).

Nespoléhejme však na nějakou významnou prosperitu a bohatnutí. To se pravděpodobně časem i tak dostaví, ale lépe už bylo…, když jsme pálili fosilní paliva. Celý ten přechod na jiné technologie, zvláště v takových šibeničních termínech bude bolet a k blahobytu rozhodně nepřispěje. Ale pokud je člověk skutečně původcem klimatické změny a neoddiskutovatelně na tom určitý podíl má (otázka jak velký), tak stále lepší se nyní uskromnit, než si dále žít nad poměry s tím, že naše děti budou trpět za nás…

Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se