Domů
Emise CO2
Evropská komise schválila vytvoření nového finančního nástroje pro boj proti změně klimatu
Emise CO2 v EU
Zdroj: Pixabay

Evropská komise schválila vytvoření nového finančního nástroje pro boj proti změně klimatu

Evropská komise schválila vytvoření Inovačního fondu. Jedná se o finanční nástroj, který bude zaměřen na vývoj, testování a uvedení na trh nízkouhlíkových technologií. Fond bude financován z prostředků získaných prostřednictvím Evropského systému emisního obchodování EU ETS. První projekty se budou moci přihlásit o financování v roce 2020.

V listopadu 2018 Evropská komise přišla s plánem zásadně snížit emise do roku 2050, ideálně pak dosáhnout plně bezuhlíkové ekonomiky. Současné cíle podle Komise nejsou dostatečně ambiciózní. Zároveň se vyjádřila, že by se představitelé členských států během letošního roku měli rozhodnout, jakým způsobem budou na tuto výzvu reagovat a zda přistoupí na plán Komise.

Inovační fond

V kontextu těchto jednání a snah dosáhnout co nejvyššího snížení emisí Evropská komise v minulém týdnu schválila tzv. Inovační fond zaměřený na vývoj, testování a uvedení na trh nízkouhlíkových technologií. Plánem je získat finanční prostředky až v hodnotě 10 miliard eur (přibližně 256 miliard korun) díky Evropskému systému emisního obchodování (EU ETS). Výše financí se ovšem bude odvíjet od cen emisních povolenek.

Do Inovačního fondu budou také přemístěny finance z jeho „předchůdce“ – programu NER 300. Podle auditorů EU NER 300 selhal a nepomohl žádným projektům zvětšit svou výrobu a dostat se tak na průmyslovou úroveň.

Inovační fond. Zdroj: ec.europa.eu

Fond se má zaměřovat na nízkouhlíkové technologie a procesy v energeticky náročných odvětvích průmyslu, na uskladňování a zachycování uhlíku, na uskladňování a následné využívání uhlíku, na inovativní výrobu energie z obnovitelných zdrojů a na uskladňování energie. První výzva k podání přihlášek konkrétních projektů proběhne v roce 2020.

Podle oficiálních webových stránek Komise se budou projekty k financování vybírat dle několika základních kritérií. Zaprvé dle jejich efektivity snížit emise skleníkových plynů, dále podle stupně inovativnosti, životaschopnosti a zralosti projektu, možnosti zvýšit rozsah projektu a v neposlední řadě dle jeho nákladové efektivity.  Z fondu bude financováno maximálně 60 % investičních a provozních nákladů projektu.

Hrozbu úniku uhlíku nelze opomíjet

Energeticky náročné průmysly se obávají, že pokud bude EU příliš tlačit na snížení emisí, tak to povede k fenoménu úniku uhlíku. Únik uhlíku popisuje situaci, kdy podniky, z důvodu klimatických politik a omezení, přesunou svou výrobu do jiných zemí, kde jsou omezení mírnější. Takové jednání by v globálním měřítku vedlo k vyšším emisím.

Ve výsledku tak bude záležet na samotných firmách. Zda pro ně budou náklady přizpůsobení se přísnějším klimatickým politikám nižší než přesun celé výroby do zahraničí. Inovační fond a jiné finanční nástroje jako kupříkladu InvestEU, Horizont 2020 a kohezní fondy jsou všechny nabízeny Komisí ve víře, že podniky zvolí první možnost.

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(0)
Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se

Odebírejte náš newsletter

Zadejte svůj email, pokud Vás zajímají čerstvé zprávy o energetice.
OM Solutions s.r.o.
Kpt. Nálepky 620/7, Nové Dvory, 674 01
Třebíč
IČ: 02682516