Evropští lídři podpořili návrh Komise na zahrnutí námořní a letecké dopravy do systému EU ETS