Aerolinky žádají odložení mezinárodních závazků ke snižování emisí

DomůEmise CO2Aerolinky žádají odložení mezinárodních závazků ke snižování emisí

Letecká doprava, která patří mezi emisně nejnáročnější sektory, by měla být od roku 2021 regulována mezinárodním nástrojem ke snižováním emisí zvaným CORSIA. Aerolinky nyní v souvislosti s opatřeními vyvolanými koronavirovou infekcí volají po odložení povinností, které jim legislativa ukládá.

Nástroj CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation) Mezinárodní organizace pro civilní letectví ICAO má za cíl zabránit zvyšování emisí z mezinárodní letecké dopravy pomocí kompenzačních kreditů. V praxi toto znamená, že provozovatelé letadel budou muset množství emisí vyprodukovaných “proinvestovat” v podobě projektů snižujících či pohlcujících emise v jiném sektoru.

Během let 2019 a 2020 pak měly aerolinky za úkol monitorovat své emise za účelem stanovení referenční úrovně. Množství emisí, které daná aerolinka vypustí v následujících letech nad tuto úroveň, pak bude muset kompenzovat právě nákupem kreditů na speciálním trhu.

Přílišná finanční zátěž pro aerolinky

Vzhledem k útlumu letecké dopravy nyní aerolinky žádají organizaci ICAO o změnu pravidel pro stanovení referenční hodnoty. Stanovení příliš nízké základní hranice pro množství emisí by totiž pro společnosti v budoucnu znamenalo velmi vysoké kompenzační povinnosti.

Je přitom očekáváno, že aerolinky se z nastalé krize budou zotavovat ještě několik nadcházejících let. Problémem by dle Mezinárodní asociace leteckých dopravců IATA nebylo jen velké finanční zatížení aerolinek spojené s nákupem emisních kreditů, ale i jejich možný nedostatek na trhu, a to i přesto, že systém bude moci využívat kreditů CDM původně vygenerovaných Kjótským protokolem. IATA proto nyní navrhuje stanovit jako základní úroveň nikoli průměr let 2019 a 2020, ale pouze rok 2019.

Systém CORSIA již nyní kritizován

Změna pravidel systému CORSIA by musela být posvěcena všemi členy organizace ICAO. Vzhledem k tomu, že mnozí vnímají CORSIA už nyní jako velmi slabý nástroj ke snižování emisí s poměrně nízkými nároky na jednotlivé společnosti provozující leteckou dopravu, není jisté, zda se tento souhlas setká s pozitivní odezvou od všech států.

Požadavek pozměnit pravidla systému CORSIA přišel ve stejnou dobu, kdy letecké společnosti po celém světě žádají státy o finanční pomoc. Prudký útlum letecké dopravy může být totiž pro řadu z nich likvidační.