Německo: Coal to Gas switching způsobil v červnu meziroční snížení emisí CO2 fosilních elektráren o 33 %

DomůEmise CO2Německo: Coal to Gas switching způsobil v červnu meziroční snížení emisí CO2 fosilních elektráren o 33 %

V červnu 2019 vypustily německé elektrárny na fosilní paliva o 33 % méně oxidu uhličitého než v červnu 2018. Hlavními důvody tohoto dramatického poklesu byly zvýšené náklady na emisní povolenky a nízké ceny elektřiny, které vedly k tzv. coal to gas switchingu, a současně nižší spotřeba elektřiny.

Kombinace vyšších nákladů na emisní povolenky, nižší ceny zemního plynu a nižší ceny elektřiny, způsobené zejména vyšším podílem výroby z obnovitelných zdrojů energie (OZE), mimo jiné vedla k tzv. coal to gas switchingu neboli nahrazování uhelných elektráren ve výrobě elektřiny paroplynovými elektrárnami. Při konstelaci těchto faktorů se totiž provoz mnoha hnědouhelných elektráren prokázal jako neekonomický.

Tržní podmínky vedoucí ke coal to gas switchingu

Průměrná cena emisních povolenek v červnu 2019 dosáhla cca 25 eur za tunu CO2, hodnoty o 65 % vyšší než v červnu 2018, kdy dosahovala cca 15 EUR/t. S emisním faktorem 1-1,2 tun CO2 na vyrobenou MWh elektřiny tato položka pro hnědouhelné elektrárny představovala náklady ve výši 25-30 eur na každou MWh čisté výroby elektrické energie.

Po přičtení provozních a palivových nákladů ve výši 5-10 EUR/MWh, se minimální výrobní náklady hnědouhelných elektráren vyšplhaly celkově na cca 30-40 EUR/MWh.

Průměrná cena elektřiny na denním trhu dosáhla v červnu 31,84 EUR/MWh. To znamená, že zejména hnědouhelné elektrárny s vyšším emisním faktorem nebo vyššími provozními nebo palivovými náklady byly v průměru nerentabilní a jejich provoz se případně vyplatil pouze v hodinách s vyššími denními cenami elektřiny.

Emisní faktor paroplynových elektráren je v porovnání výrazně nižší, cca 0,35-0,4 t CO2 na vyrobenou MWh elektřiny. Tj. náklady na emisní povolenky v případě paroplynových elektráren dosahovaly cca 10 EUR/MWh. Cena plynu dosáhla v červnu průměrné hodnoty 7 EUR/MWh, což představuje téměř pětinový pokles oproti 8,60 EUR/ MWh v červnu 2018. Pro elektrárny s účinností 40-50 % tak palivové náklady dosahovaly 14-18 EUR/MWh. Variabilní náklady paroplynových elektráren tak celkově dosáhly 24-28 EUR/MWh, méně než náklady na emisní povolenky v případě hnědouhelných elektráren. Z tohoto důvodu došlo k významnému coal to gas switchingu.

Cena elektřiny na denním trhu v EUR/MWh, cena EUA EUR/t, cena EUA pro hnědouhelné elektrárny v EUR/MWh a palivové a provozní náklady hnědouhelných elektráren v EUR/MWh. Zdroj: Fraunhofer ISE

 

Nižší výroba uhelných elektráren ale i import namísto exportu

V červnu čistá výroba elektřiny z hnědého uhlí poklesla meziročně o 38 % z 11,3 TWh na 7 TWh, což znamenalo pokles emisí CO2 o 4,9 milionu tun. Výroba černouhelných elektráren poklesla o 41 % z 4,4 TWh na 2,6 TWh a jejich emise o 1,45 mil. tun CO2 . Elektrárny spalující zemní plyn naopak zvýšily svoji produkci o 62 % z 2,3 TWh na 3,7 TWh a produkci CO2 o 0,5 mil. tuny. V důsledku příhodných podnebných podmínek vzrostla výroba elektřiny z větrných elektráren o 14 % a ze solárních elektráren o 21 %.

V červnu se také významně změnilo saldo elektřiny ve srovnání se stejným obdobím v roce 2018. Vývoz 1,7 TWh v červnu 2018 se změnil na dovoz 0,3 TWh v červnu 2019. Zatížení soustavy se snížilo o 8,1 % ze 40,7 TWh v červnu 2018 na 37,6 TWh v červnu 2019.

Vysoká výroba elektřiny větrných a fotovoltaických elektráren a další národní a mezinárodní tržní faktory vedly k poklesu cen elektřiny na denním trhu. Meziročně se snížily o 24 % z průměrných 42,09 EUR/MWh v červnu 2018 na 31,84 EUR/MWh v červnu 2019.

Srovnání výroby jednotlivých zdrojů v Německu v červnu 2018 a červnu 2019. Zdroj: Fraunhofer ISE

„Potěšujícím vedlejším efektem těchto čistě tržně řízených událostí byly výrazně nižší emise oxidu uhličitého z fosilních zdrojů. Snížily se o 33 % z 17,3 milionu tun v červnu 2018 na 11,5 milionu tun v červnu 2019,“ komentuje prof. Bruno Burger, tvůrce Fraunhofer ISE Energy Charts.

V případě, že by veškerá výroba hnědouhelných elektráren byla nahrazena výrobou plynových elektráren, emise CO2 by poklesly o dvě třetiny.