Ověřené emise CO2 v systému EU ETS poklesly v roce 2020 o 12,6 %