USA po 3 letech poklesu zvýšily emise CO2 v energetice, nárůst paradoxně způsobil zemní plyn

DomůEmise CO2USA po 3 letech poklesu zvýšily emise CO2 v energetice, nárůst paradoxně způsobil zemní plyn

Emise CO2 v energetickém sektoru Spojených států amerických v roce 2018 vzrostly poprvé od roku 2014. Celkové emise odhadlo americké ministerstvo energetiky na 5,27 mld. tun CO2, což je zvýšení o 2,7 % oproti roku 2017.

Přestože v USA probíhá postupný odklon od výroby elektřiny z uhlí k ekologičtějšímu (z pohledu emisí CO2) zemnímu plynu, celkové emise CO2 v energetice vzrostly.

Emise v USA přitom klesly v šesti z posledních deseti let a od roku 2014 klesly třikrát v řadě. Ve srovnání s rokem 2005 byly emise v loňském roce v USA o 12 % nižší.

Hlavním důvodem přitom paradoxně je desetiprocentní nárůst emisí CO2 pocházejících ze spalování zemního plynu, jelikož v roce 2018 byla zvýšená spotřeba zemního plynu v důsledku mimořádně horkého léta a chladné zimy. To ve svém důsledku vedlo k vyšší spotřebě energie při vytápění a vyššímu využívání klimatizací.

Emise CO2 v energetickém sektoru Spojených států amerických
Emise CO2 v energetickém sektoru Spojených států amerických

Vyšší teplotní extrémy v zimě a v létě se podepsaly na celkové výrobě elektřiny, ta meziročně vzrostla o 3,6 %, přičemž její emise se zvýšily pouze o 1,1 %. Nepoměrný nárůst emisí je způsoben již zmíněným vyšším podílem zemního plynu a obnovitelných zdrojů na výrobě elektřiny. Emise produkované při výrobě elektřiny ovšem nezahrnují emise pocházející ze spalování biomasy.

Celkově se zvýšily i emise z využívání ropy a ropných produktů v dopravě. Nejvýrazněji se zvýšily emise produkované spalováním v dieselových motorech, které meziročně vzrostly o 6 %.

Počátkem listopadu zahájily Spojené státy americké oficiální proces, na jehož konci mají v úmyslu odstoupit od pařížské klimatické dohody z roku 2015, jejímž cílem je zabránit oteplení klimatu přesahující dva stupně Celsia. Cíle má být dosaženo především pomocí snižování emisí CO2. Zajímavostí je, že proces odstoupení bude dokončen den po prezidentských volbách v roce 2020, tedy 4. listopadu příštího roku.

Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...
Naši partneři
Odebírejte náš newsletter
Zadejte svůj email, pokud Vás zajímají čerstvé zprávy o energetice.
Naše služby a inzerce
Zobrazit
Web podporují