Původně uhelná, dnes již především biomasová elektrárna Drax obdržela od britské vlády souhlasné stanovisko s konverzí další bloku na biomasu. Tato informace byla zveřejněna na webových stránkách elektrárny, která je součástí skupiny Drax Group, jež se zabývá kromě výroby elektřiny také její dodávkou a produkcí dřevních pelet. Přestavby se tak dočká již čtvrtý z 6 bloků s jmenovitým výkonem 660 MW.

Přestavba 4. bloku bude provedena během odstávky plánované na druhou polovinu letošního roku. Zpět do provozu má být 4. blok britské největší elektrárny uveden před koncem roku 2018. Vedení elektrárny Drax očekává významné snížení kapitálových výdajů souvisejících s konverzí čtvrtého bloku ve srovnání s předchozími třemi investicemi do přestavby bloků. Očekává se, že využití čtvrtého bloku bude po přestavbě nižší než využití ostatních třech biomasových bloků. Nově přestavený blok by měl totiž vyrábět především v obdobích s vysokou poptávkou po elektřině.

„Vítáme rozhodnutí vlády podpořit další rozvoj výroby elektřiny z biomasy v naší elektrárně. Přestavba čtvrtého bloku, který se po jejím dokončení stane flexibilním nízkouhlíkovým zdrojem obnovitelné energie, nám umožní urychlit proces přechodu od uhelných zdrojů. Těšíme se na implementaci našeho nákladově efektivního řešení přestavby již 4. uhelného bloku na biomasu v rámci elektrárny Drax,“ uvedl ředitel elektrárny Will Gardiner.

Po přestavbě třetího bloku elektrárny na biomasu došlo již v prvním pololetí roku 2016 k poklesu podílu výroby elektřiny z uhlí na celkové výrobě Drax na 30 %. Výroba elektřiny z biomasy v elektrárně Drax je podporována formou Contract for difference.

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *