Domů
Legislativa ČR
Kompenzace obchodníků za cenové stropy se mění, vláda upravila hlavní nejasnosti
trading, ceny, prices, komodity
Zdroj: Pixabay

Kompenzace obchodníků za cenové stropy se mění, vláda upravila hlavní nejasnosti

Vláda tuto středu schválila první novelu nařízení vlády, které stanoví podrobnější postup kompenzace poskytované dodavatelům energií v souvislosti s cenovými stropy na elektřinu a plyn. Nařízení je účinné teprve od počátku letošního ledna a má být účinné do konce roku, kdy končí účinnost také cenovým stropům.

Původní znění nařízení, na základě kterého je obchodníkům s elektřinou a plynem kompenzována prokazatelná ztráta a přiměřený zisk způsobený zavedením cenových stropů, vydrželo dva měsíce. Toto nařízení je přitom pro obchodníky, kteří dosud dodávají za ceny vyšší, než je cenový strop, klíčové.

Obchodníci jsou podle tohoto nařízení kompenzování na základě druhu dodávkových smluv, které uzavřeli se svými odběrateli. Dodávkové smlouvy jsou rozděleny do kategorií na základě jejich charakteristických znaků. Pro každou z kategorií pak nařízení stanoví postup a případně limity výše kompenzace.

Jedno z hlavních kritérií, na základě kterého jsou smlouvy řazeny do kategorií, je, zda smlouva obsahuje tzv. fixní cenu. Právě tato definice doznala změn - z upraveného textu nařízení jasněji vyplývá, že smlouvou s fixní cenou jsou také smlouvy, které mají jednu cenu stanovenou na dílčí úseky trvání smlouvy (např. jednotlivé roky).

"Ve smlouvě s fixní cenou může být sjednána jedna fixní cena pro celé období fixace, anebo mohou být sjednány různé fixní ceny pro jednotlivé dílčí úseky období fixace." Důvodová zpráva k novele nařízení č. 5/2023 Sb.

Smlouvy se do kategorií dělí také podle toho, kdy byly uzavřeny. Později uzavřené smlouvy měly zpravidla přísnější pravidla kompenzace, protože obchodník mohl přizpůsobit smlouvu pravidlům kompenzace tak, aby pro něj byla co nejvýhodnější.

Trading, cena, ceny Zdroj: Pixabay

V původním znění nařízení relativně nejasně uvádělo, které změny smlouvy se považují - pro účely nařízení - za uzavření nové smlouvy. Mohlo se proto stát, že i při nevýznamné změně smlouvy byla smlouva zařazena do "méně výhodné" kategorie. Tomu se novela snaží zabránit. Změna smlouvy bude za uzavření nové smlouvy považována pouze, pokud se změna dotýká některého ze znaků smlouvy, které jsou pro rozdělení do kategorie významné.

První kompenzace již byly vyplaceny ve formě záloh. Lednová mimořádná záloha vyšla státní rozpočet na 8,3 mld. Kč. Celkové roční náklady na cenové stropy zatím nejsou jasné. Proto jsou i odhady značně široké, v souhrnu by měly kompenzace vyjít na 100 až 240 miliard korun.

Vydrží cenové stropy do konce roku?

S pozvolným ústupem energetické krize ovšem zbývá odpovědět na otázku, zda jsou i nadále cenové stropy, a s tím související kompenzace, odůvodněné. Existence cenových stropů je totiž přímo spojena s mimořádnou tržní situací. Pokud totiž mimořádná tržní situace pomine, vláda nemá na výběr a má povinnost cenové stropy zrušit.

Již nyní řada obchodníků nabízí tarify pod cenovými stropy. Díky mírné zimě jsou stále častěji slyšet odborné názory, že i následující zima bude pro Evropu zvládnutelná. Důvody pro cenové stropy tedy postupně mizí.

Nadto jsou kompenzace výdajem státního rozpočtu. Pro stát, resp. ministerstvo průmyslu a obchodu by se mohlo jednat o možnost, jak snížit rostoucí výdaje státu.

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(0)
Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se