Češi jaderné energetice fandí, za hranicemi je situace diametrálně odlišná

DomůElektrárny v ČRČeši jaderné energetice fandí, za hranicemi je situace diametrálně odlišná

Občané ČR se podle průzkumu CVVM staví velice pozitivně k jaderné energetice. Více než polovina obyvatel podporuje dostavbu dvou bloků v jaderné elektrárně Temelín. Naprosto odlišný pohled na současnou a budoucí energetiku je možné najít v sousedním Rakousku a Německu, naopak obdobně se ze sousedních států k jádru staví například Poláci.

Průzkum CVVM se odehrál v květnu letošního roku a respondenti se vyjadřovali zejména k jaderné energetice. Z průzkumu vyplývá, že více lidí by se přiklonilo k zvyšování celkového podílu jaderné energie na výrobě elektřiny, než ke snižování tohoto podílu.

Nejvíce lidí, téměř 40 %, zastává názor, že by podíl jaderné energie měl zůstat stejný. Nicméně aby podíl jaderné energetiky v ČR zůstal stejný, bylo by již nyní nutné rozhodnout o dostavbě některé z jaderných elektráren. Vzhledem k době výstavby by nový blok mohl nahradit reaktory v Dukovanech dosluhující po roce 2035.

To odpovídá i další části výzkumu, která se věnovala rozšíření jaderné elektrárny Temelín. Rozšíření o dva bloky, navzdory problémům, kterým jaderná energetika v současné době čelí, podporuje 51 % respondentů, zatímco proti je 32 %.

Podpora dostavby jaderných bloků JETE v ČR. Zdroj: CVVM

Zajímavostí je, že od roku 2015 se zvýšilo procento Čechů, kteří se vyslovili pro zvýšení podílu výroby elektřiny z jaderné energie. Oproti loňskému roku (2016) ale stejný ukazatel o dvě procenta poklesnul.

Ve srovnání s loňským rokem nejvíce propadla důvěra občanů ve vládu ve spojitosti s rozhodováním o jaderné energetice. Meziročně se jedná o pokles o 11 %, který ovšem zřejmě souvisí s celkově nižší mírou důvěry Vládě ČR.

Kompletní průzkum veřejného mínění je možné najít pod tímto odkazem.

Německé a rakouské obyvatelstvo má názory diametrálně odlišné, podobně jako ČR smýšlejí obyvatelé Polska

Podle očekávání dopadly letošní průzkumy mezi obyvatelstvem Rakouska a Německa. Přestože průzkumy nejsou totožné, je z nich naprosto zřetelný rozdíl mezi přístupem k jaderné energii v České republice a u našich západních a jižních sousedů.

V rakouském průzkumu z počátku letošního roku se celých 91 % obyvatel vyslovilo pro to, aby k výrobě elektřiny nebyla používána jaderná energie. Pouhých 7 % souhlasí s jejím využíváním a 2 % obyvatel odpověděla nevím. Přes 80 % obyvatelstva navíc požaduje, aby se zrychlil odstup od klasických fosilních elektráren a urychlil se přechod k obnovitelným zdrojům.

Obdobná situace je v Německu, kde akceptuje jadernou energetiku pouze 6 % obyvatel.

Akceptace jaderné energetiky v Německu

Zajímavostí je, že ani obyvatelé v okolí jaderné elektrárny nevidí jadernou energetiku pozitivněji. Pokud mají elektrárnu v okolí, akceptuje ji ještě o jedno procento méně obyvatel. Tento trend je zejména zajímavý v porovnání s německou uhelnou energetikou, kdy přijetí uhelné energetiky roste o 9 % u skupiny obyvatelstva, které má uhelnou elektrárnu ve svém okolí.

Obdobně jako v ČR smýšlejí obyvatelé Polska. Podle staršího průzkumu souhlasilo s výstavbou jaderné elektrárny přes polovinu obyvatel.