Je další zpřísnění evropského systému obchodování s emisemi na dohled?

DomůEvropská UnieJe další zpřísnění evropského systému obchodování s emisemi na dohled?

Jedním z nástrojů pro dosažení energeticko-klimatických cílů pro rok 2030, u kterých je nyní očekáváno jejich zpřísnění, je evropský systém obchodování s emisemi (EU ETS). Dle zástupců je nyní zapotřebí systém posílit, aby byl schopen dosáhnout ambiciózních evropských cílů.

Předsedkyně Evropské komise v září oznámila záměr navýšení cíle snížení emisí do roku 2030 na 55 % (Parlament navrhuje 60 %), Evropská unie pak má dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality. Dle zástupců států Unie v bruselských orgánech je nyní prioritou, aby byl upraven a posílen systém EU ETS, aby těchto cílů bylo možné dosáhnout. Obchodování s emisními povolenkami totiž Komise dlouhodobě propaguje jako svůj hlavní nástroj určený ke snižování emisí. O debatách probíhajících na půdě EU v tomto týdnu informoval portál Euractiv.

V souladu se Zelenou dohodou pro Evropu má v nadcházejícím roce nastat proces revizí jednotlivých energeticko-klimatických legislativ EU. V rámci vlny revizí je očekávána i novelizace směrnice o ETS. Portál Euractiv upozornil, že EU ETS nelze vidět jen jako nástroj pro regulaci emisí těch největších znečišťovatelů v Evropě, ale také jako zdroj financí. Příjmy z aukcí povolenek by, alespoň z určité části definované směrnicí, měly být použity na financování dalších opatření na snižování emisí.

Snížení počtu povolenek v oběhu nebo zařazení dalších sektorů do EU ETS

Utahování tzv. capu (snižování emisních povolenek v oběhu), či zařazení dalších sektorů do systému, to jsou jedny z navrhovaných řešení, jak EU ETS přizpůsobit k plnění ambicióznějších cílů. Aby bylo dosaženo například celkového snížení všech emisí o 60 %, EU ETS by musel do roku 2030 zajistit snížení emisí v rámci něj regulovaných odvětví o 66 až 71 % (jak informoval server Clean Energy Wire).  Jako sektory, které by EU ETS mohl nově pokrývat, jsou pak často skloňovány doprava a budovy, respektive individuální zdroje vytápění.

Jednání ohledně dalšího navyšování cíle mají pokračovat v prosinci. Komise plánuje navrhnout jednotlivé novelizace do června 2021. Půjde o většinu hlavních předpisů – směrnici o ETS, nařízení o společném úsilí, směrnici o energetické účinnosti či CO2 standardů pro automobily a lehké nákladní vozy.

Zdroj úvodního obrázku: unsplash.com