EU a její rapidní snižování emisí CO2: Uhlíková daň na obzoru?